Zamontuję zdroje wody pitnej w pięciu szkołach publicznych we Wrocławiu