Rozpocznę budowę żłobka przy ul. Sygnałowej na os. Jagodno

Chcąc osiągnąć zakładany wskaźnik objęcia dzieci opieką żłobkową musimy budować nowe placówki, a przede wszystkim stawiać je na obszarach intensywnie rozwijających się mieszkaniowo. Podejmę to wyzwanie, rozpoczynając budowę żłobka na Jagodnie. Budujemy żłobek dla 220 dzieci, w którym docelowo znajdzie się:

  • 7 oddziałów, każdy z własnym węzłem sanitarnym, własną szatnią
  • węzeł żywienia w formie kuchni pełnej, jadalnie przy salach żłobkowych
  • wózkownia, pomieszczenie pomocnicze i techniczne
  • sala wielofunkcyjna edukacyjno-konferencyjna połączona z częścią biblioteczną
  • place zabaw, zieleń
  • zatoki postojowe i chodniki w pobliżu żłobka
  • stojaki na rowery (częściowo zadaszone)

Na miejscu będzie także Miejska Biblioteka Publiczna. Zakończenie inwestycji planowane wiosną 2020 roku. Poniżej wizualizacje inwestycji: