Przedstawię koncepcję reorganizacji nocnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie przeprowadzonych badań napełnień autobusów nocnych stwierdzono wzrost zainteresowania wśród pasażerów wybranymi kursami, dlatego wskazane jest wprowadzenie zmian w organizacji komunikacji zbiorowej w porze nocnej wybranych linii tramwajowych i autobusowych.

Więcej autobusów i wydłużone kursowanie tramwajów - urząd szykuje zmiany w komunikacji nocnej 

 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
tel. 71 777 88 80
e-mail: wtr@um.wroc.pl