Przedstawię koncepcję reorganizacji nocnej komunikacji zbiorowej

Na podstawie przeprowadzonych badań napełnień autobusów nocnych stwierdzono wzrost zainteresowania wśród pasażerów wybranymi kursami, dlatego wskazane jest wprowadzenie zmian w organizacji komunikacji zbiorowej w porze nocnej wybranych linii tramwajowych i autobusowych.

Więcej autobusów i wydłużone kursowanie tramwajów - urząd szykuje zmiany w komunikacji nocnej 

Od 28 września zostanie wydłużone kursowanie pięciu głównych linii tramwajowych. Tramwaje linii nr 7, 9, 10, 11 i 31 będą kursowały z częstotliwością co 30 minut w godz. od 23.00 do 0.30. W pierwszym etapie przede wszystkim w nocy z piątku na soboty oraz z soboty na niedziele. Jeżeli zmiany okażą się korzystne, wydłużone czasy kursowanie tramwajów zostanie przeniesione na cały tydzień. 

Pakiet działań usprawniających komunikację 

Odpowiedzialny:

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Rozwoju
tel. 71 777 88 80
e-mail: wtr@um.wroc.pl