23 października 2019

Parki kieszonkowe

20%
POSTĘP PRACY

Powstaje 6 parków kieszonkowych we wnętrzach podwórzowych. Zazieleni się ulica Daszyńskiego i stworzona zostanie zielona poczekalnia dla pasażerów komunikacji miejskiej korzystających z przystanku pod dwóch stronach ul. Prusa.

Obecnie w ramach projektu GrowGreen, powstają eksperymentalne rozwiązania  w części Ołbina, czyli w dzielnicy z intensywną zabudową śródmiejską, gdzie mieszka wiele osób, które potrzebują kontaktu z zielenią.

Przy ul. Wygodnej w ramach Grow Green z pomocą mieszkańców posadzono rośliny w ogrodzie deszczowym. 

 

 

Na podwórku przy ul. Walecznych, Prusa i Reja (2090 m2) prace są najbardziej zaawansowane. Powstają tu:

 • ciąg pieszo-jezdny - główna oś komunikacyjna podwórza oraz chodniki prowadzące do wejść w kamienicach - zielona droga i zielone place z nawierzchni półprzepuszczalnych
 • nowe, pokryte pnączami wiaty śmietnikowe
 • wiaty rowerowe pokryte pnączami
 • nasadzenia drzew i krzewów w sąsiedztwie kamienic oraz centralnej części obszaru, drzewa zwiększające zacienienie terenu. Posadzimy tu wiosną 10 drzew m.in. dąb szkarłatny, grab, lipę drobnolistną, jarząb szwedzki, olszę szarą i czarną – nasadzenia wykonają Wrocławskie Mieszkania.
 • teren rekreacyjny z „wyposażeniem naturalnym” (coś w stylu placu zabaw, ale nie możemy używać tego określenia)
 • zagospodarowanie części wód opadowych poprzez rozsączanie na terenie zieleni zrealizowane w bezpiecznej odległości od zabudowań czyli stworzenie niecki retencyjnej wzdłuż utwardzonego placu oraz 3 ogrodów deszczowych

Powstanie 6 parków kieszonkowych we wnętrzach podwórzowych, zazieleniona zostanie ulica Daszyńskiego i stworzona zielona poczekalnia dla pasażerów komunikacji miejskiej korzystających z przystanku pod dwóch stronach ul. Prusa.

Parki kieszonkowe – to optymalny sposób aby wprowadzić zieleń w zwartą, miejską zabudowę. Takie działania przystosowują też miasto do postępujących zmian klimatu. W przyszłym roku mieszkańcy w upalne dni będą mogli schronić się tam przed słońcem i spędzić czas wolny.

Co ważne, od początku projektu zaangażowani byli w niego mieszkańcy Wrocławia. Wskazali miejsca na swoim osiedlu (Ołbin), gdzie zieleń jest najbardziej potrzebna. Będą też wspólnie o nią dbali.

Parki powstają w następujących lokalizacjach:

 1. Teren ograniczony ulicami Rychtalską, Jedności Narodowej oraz fragmentem ulicy Ustronie
 2. Część podwórka pomiędzy ulicami Daszyńskiego, Żeromskiego i Orzeszkowej
 3. Część podwórka zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Daszyńskiego, Lompy, Orzeszkowej i Jaracza
 4. Dziedziniec między kamienicami przy ulicy Walecznych pomiędzy ulicą Prusa i Reja
 5. Obszar przy skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej i Prusa
 6. Podwórze ograniczone ulicami Nowowiejską, Żeromskiego, Orzeszkowej i Barlickiego
 7. Obszar przy ulicy Wygodnej między Nowowiejską a Żeromskiego

 

Oprócz parków kieszonkowych w ramach projektu "Grow Green" powstaną inne realizowane z WBO. W sierpniu nastąpi ogłoszenie postępowania przetargowego. W październiku planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych, które potrwają planowo do II kwartału 2020 r. Parki w ramach WBO powstaną w nastepujących lokalizacjach: 

1. Park kieszonkowy przy ul. Grabskiego

2. Park kieszonkowy przy ul. Kolistej

3. Park kieszonkowy przy ul. Mrągowskiej

4. Park kieszonkowy przy ul. Pereca

5. Park kieszonkowy przy ul. Szczytnickiej

6. Park kieszonkowy przy ul. Mikulicza - Radeckiego

 

 

 

TIME LINE

 • Ogłoszenie przetargu na wykonanie 7 parków kieszonkowych na Ołbinie

  kwiecień 2019
 • Rozstrzygnięcie przetargu w trybie "zaprojektuj i zbuduj" na stworzenie parków kieszonkowych w siedmiu lokalizacjach

  maj 2019
 • rozpoczęcie prac wykonania nasadzeń i urządzenia terenu

  wrzesień 2019
 • Planowane zakończenie prac we wszystkich 7 parkach na Ołbinie

  listopad 2019
Rozwiń