Ogłoszę pilotażowy program bezpiecznych parkingów rowerowych na osiedlach

Bezpieczne parkingi rowerowe to uzupełnienie programu parkingów rowerowych tym razem w skali lokalnej – na osiedlach.

Zadaszona i zamykana wiata będzie mieściła 10 miejsc parkingowych (5 stojaków rowerowych typu odwrócone U). Koszt najmu jednego miejsca postojowego na okres jednego roku wynosi 70 zł.

Minimalne wymiary wiaty, które należy przewidzieć przy wskazywaniu lokalizacji: dł. 7,5 m, szer.2,5 m, wys. 3,0 m. Wejście będzie znajdowało się od strony dłuższego boku, drzwi wejściowe będą przesuwne. Istnieje możliwość wnioskowania o więcej niż jedną wiatę na podwórko.

Przy wyborze miejsc należy zwrócić uwagę na lokalizację wiat jak najdalej od drzew i ich systemu korzeniowego oraz możliwość manewrowania rowerem przed wejściem do wiaty.

Harmonogram realizacji pilotażowego projektu w 2019 roku:

  • 22.03.2019 – koniec przyjmowania zgłoszeń
  • II kwartał 2019 – analiza nadesłanych zgłoszeń, wybór lokalizacji
  • III i IV kwartał 2019 – procedury przetargowe na projekt, zakup i montaż wiat w wybranych lokalizacjach
  • IV kwartał 2019 – po montażu wiat zaproszenie do podpisania umowy na wynajem miejsca parkingowego na 1 rok

Wniosek:

We wniosku należy zaznaczyć dwie lokalizacje wiaty parkingowej (podstawową i alternatywną). Wiaty mogą być położone tylko na gruntach należących do Gminy Wrocław lub jednostek Gminy Wrocław.

Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie dwóch stron formularza zgłoszeniowego (do pobrania w załączniku) wypełnionego i podpisanego przez wszystkie zainteresowane osoby. Pod uwagę będą brane tylko formularze w których deklarowana jest liczba 10 miejsc parkingowych (lub wielokrotność tej liczby).

W formularzu wymagane jest zaznaczenie, czy w wiacie będą parkowane rowery transportowe o większych wymiarach oraz w jakiej liczbie.

Wniosek oraz wszelkie informacje znajdziecie Państwo pod linkiem tutaj: