09 lipca 2021

Budowa Alei Wielkiej Wyspy

3%
POSTĘP PRACY

Budowa Alei Wielkiej Wyspy trwa. W 2023 roku połączy ona Krzyki z Biskupinem i Sępolnem.

Aktualizacja:

 

9.07.2021

Ponad 10 tonowy gazociąg o długości 60 metrów zniknął znad Oławy. Prace prowadził 220 tonowy dźwig. Wcześniej wykonaliśmy przewiert pod dnem rzeki i wybudowaliśmy nową sieć gazową. W tym miejscu powstanie 350 metrowy most nad Oławą w ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy.

 

7.07.2021

Ekipa zbrojarzy ruszyła to zbrojenia podpory pod most nad Odrą w ramach Alej Wielkiej Wyspy. Geodeci wykonują ostatnie tyczenia i w najbliższych dniach jedna z podstaw 700-metrowego mostu zacznie rosnąć w oczach. Przy Odrze mamy już gotowe pale od strony ul. Międzyrzeckiej. Palownica działa teraz na wysokości ul. Biegasa na Dąbiu.

5.07.2021

Frezujemy na ul. Krakowskiej. Kierowcy korzystają z tymczasowej jezdni w kierunku centrum na wysokości wiaduktów, a wykonawca rozpoczął rozbieranie nawierzchni jezdni. Potem ruszy do prac związanych z przebudową sieci podziemnych.

 

 

29.06.2021

Ruszyły prace przy budowie nasypu pod Aleję Wielkiej Wyspy na odcinku od ulicy Międzyrzeckiej do rzeki Oławy. Na trasie jeszcze stary słup wysokiego napięcia, ale jego następca już czeka na przełączenie. W pobliżu ulicy Międrzyrzeckiej mamy już gotowe pale pod podporę mostu nad Odrą.
Palownica działa obecnie w pobliżu ul. Urbańskiego.
 
 
 

24.06.2021

Przygotowujemy się do prac związanych z budową i przebudową sieci podziemnych na ul. Krakowskiej, gdzie będzie początek Alei Wielkiej Wyspy. Poszerzymy także "ślimiaki" pozwalające na wjazd na górę.
Powstaje droga tymczasowa, która pozwoli przełożyć ruch z północnej jezdni na czas prac podziemnych.
Tymczasem w pobliżu ulicy Międzyrzeckiej coraz wyraźniej widać już konstrukcję pod nasyp. Przygotowujemy się do przebudowy kolejnych sieci podziemnych.

 

2.06.2021

W kamiennym kręgu. To pale pod stopę fundamentową pod most nad Odrą w ramach Alei Wielkiej Wyspy i na tym etapie wyglądają ciekawie. Potem zostanie zbrojenie, które połączy się ze stopą. W tle palownica, która jest sprawczynią zamieszania i drąży w gruncie pale do 9 metrów głębokie. Takich pali utworzymy tu kilkaset. Most Wschodni będzie miał 700 metrów długości i połączy okolice ul. Międzyrzeckiej z Biskupinem i Dąbiem na wysokości ul. Urbańskiego i Biegasa.

30.04.2021

Odcinek torowiska na ul. Olszewskiego przecinający się z Aleją Wielkiej Wyspy jest gotowy.

Wykonawca wybudował nie tylko torowisko z drenażem i sieć trakcyjną z nowym zasilaniem, ale również kanał deszczowy, przepust pod gazociąg. Pozostałe prace sieciowe będą wykonywane przewiertami lub przeciskami pod torowiskiem. Wszystko po to, aby tramwaje na Biskupin mogły jeździć bez przeszkód podczas budowy AWW.

 

21.04.2021

na budowie pracuje już palownica. Stoi przy Odrze w pobliżu ulicy Międzyrzeckiej. Wywierci tu blisko 800 pali przemieszczeniowych od 6 do 9 metrów głębokich. Wszystko po to, aby wzmocnić grunt pod podporami mostu nad Odrą. Przeprawa będzie miała blisko 700 metrów długości. Kolejne pale pojawią się nad Oławą. Tam most będzie miał 350 metrów długości. 
 

 

10.04.2021

Na skrzyżowaniu Alei Wielkiej Wyspy z ul. Olszewskiego trwają prace przy sieciach podziemnych, które pozwolą nie zamykać torowiska na Biskupin w kolejnych postępach robót na tej wielkiej inwestycji. Solidne słupy trakcyjne już stoją. Przygotowana jest podbudowa pod torowisko, które będzie przecinać AWW.
W najbliższych dniach będziemy przyłączany nowy ciepłociąg.
Według założeń wykonawcy skrzyżowanie ul. Olszewskiego z AWW powinno być gotowe jako pierwsze.
 

7.04.2021

Trwają prace przygotowawcze pod budowę Alei Wielkiej Wyspy, która połączy południe miasta z Biskupinem i Sępolnem. Na trasie pojawią się dwa nowe mosty.

Blisko Kładki Siedleckiej znajduje się gazociąg, który wkrótce zostanie zlikwidowany. W innym przypadku most nad Oławą nie powstanie. Na razie pod Oławą wykonaliśmy ok. 200-metrowy przewiert, a kolejne 200 m zrobimy w ciągu miesiąca. Wtedy stary gazociąg zostanie przepięty i zniknie z oczu. Koliduje nam z dwoma podporami mostowymi, które pojawią się przy nurcie rzeki Oława.

Czytaj więcej

 

 

31.03.2021

Na międzywalu w pobliżu ul. Międzyrzeckiej trwają prace przy budowie platform pod palownicę. Przyjedzie w kwietniu i utworzy w ziemi blisko 800 pali, które podtrzymają konstrukcję blisko 700 metrowego mostu i nasypów nad Odrą. W pobliżu ulicy Wilczej przebudowujemy sieci średniego napięcia, tu powstanie kilkudziesięciometrowy wiadukt. Trwają też prace przy ul. Olszewskiego tu także wykonawca siedzi pod ziemią przebudowując między innymi ciepłociąg. To pierwsze skrzyżowanie, które ma być gotowe na AWW.

 

16.02.2021

Trwają obecnie prace przygotowawcze na budowie tej wielkiej, bardzo ważnej inwestycji dla Wrocławia. Przeciwnicy tej drogi po raz kolejny wprowadzają mieszkańców w błąd. Tym razem sugerując, że niektóre działania inwestora i wykonawcy są niezgodne z prawem. Wszystkie prace prowadzone podczas budowy AWW realizowane są zgodnie z prawem, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Prace prowadzone są obecnie m.in. na terenie dawnego gospodarstwa przy ul. 8 maja, dawnych terenach Politechniki (usunęliśmy stąd ponad 400 metrów kwadratowych rakotwórczego azbestu) czy dawnych działkach i terenach im przyległych przy ul. Wilczej. Z tego ostatniego terenu wywieziono kilkaset metrów sześciennych śmieci.
 
 

 

 

 

4.02.2021

Budowa Alei Wielkiej Wyspy (AWW) wkroczyła w fazę realizacji, pod koniec stycznia w rejonie ulicy Chełmońskiego rozebrane zostały kolidujące z nową drogą baraki.

To nie będzie ani autostrada, ani obwodnica! To droga jednojezdniowa przeznaczona tylko dla aut osobowych i komunikacji zbiorowej. Samochody ciężarowe powyżej 3,5 t tędy nie pojadą – mówi w rozmowie z portalem wroclaw.pl Piotr Bujnowski, kierownik projektu budowy Alei Wielkiej Wyspy z Wrocławskich Inwestycji.

Czytaj dalej

 

28.01.2021

Podczas prac rozbiórkowych prowadzonych na trasie Alei Wielkiej Wyspy specjalistyczna firma z Rudy Śląskiej utylizuje azbest Był nim ocieplony jeden z budynków na byłym terenie Politechniki. Niebezpieczna, rakotwórcza substancja zniknie z okolic ul. Pugeta raz na zawsze. Zostanie wywieziona na specjalne składowisko odpadów w województwie świętokrzyskim. Ślązacy wcześniej zajmowali się utylizacją azbestu m.in. z dachu katowickiego Spodka.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy od grudnia 2020 r.

Realizacja inwestycji polega na budowie we wschodniej części miasta Wrocławia drogi zbiorczej wraz z przeprawami przez rzeki: Oława i Odra. Połączy ona węzeł Obwodnicy Śródmiejskiej przy ulicy Krakowskiej, stanowiącej przedłużenie drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 455 - ulicą Adama Mickiewicza położoną na Wielkiej Wyspie. Pozwoli również na doprowadzenie ruchu z kierunku południowego do zespołów urbanistycznych usytuowanych na Wielkiej Wyspie jako alternatywy dla jedynego w chwili obecnej dojazdu od strony mostu Grunwaldzkiego.

Łączna długość Alei Wielkiej Wyspy to 3,4 km. Powstanie również 12,5 km chodników oraz 9,5 km ścieżek rowerowych.

Najbardziej skomplikowaną i czasochłonną częścią całego przedsięwzięcia będzie budowa mostu nad Odrą, którego długość wyniesie blisko 700 metrów. Powstanie również most nad rzeką Oławą o długości ponad 350 metrów. Na każdym z nich zaplanowane są chodniki i ścieżki rowerowe. Konieczna będzie także rozbudowa wiaduktu nad ul. Krakowską i budowa nowych takich obiektów nad ulicami: Wilczą, Międzyrzecką i Wittiga. Przebudowane zostaną także skrzyżowania z ul. Olszewskiego, Dembowskiego i Mickiewicza.

Zgodnie z decyzją środowiskową na trasie zostaną postawione ekrany chroniące okoliczną przyrodę, a także będą wybudowane specjalne przejścia dla płazów.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest Banimex Sp. z o.o. Jej koszt to 234 mln złotych

Harmonogram:

X.2020 – Przekazanie placu budowy/rozpoczęcie robót

IV kw.2023 – odbiór końcowy/uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

 
20.06.2020
 
FAKTY I MITY W SPRAWIE ALEI WIELKIEJ WYSPY:
 
Po raz kolejny Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki manipuluje informacjami i próbuje dyskredytować powstanie Alej Wielkiej Wyspy we Wrocławiu, tak istotnej i oczekiwanej przez mieszkańców naszego miasta inwestycji drogowej.
 
⛏W ramach AWW powstanie 3,4 km nowej drogi łączącej ul. Krakowską z Mickiewicza, 12,5 km chodników, 9,5 km ścieżek rowerowych.
⛏Wybudujemy dwa mosty nad Oławą o długości ponad 350 m i Odrą - blisko 700 m (tzw. most Wschodni).
⛏Zakończenie inwestycji 2023 rok. Jej koszt to ok.234 milionów złotych. Inwestycja jest finansowana w całości z budżetu miasta oraz MPWiK.
❗Aleja Wielkiej Wyspy jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji we Wrocławiu. Mimo pandemii koronawirusa i ograniczeń budżetu miasta nie jest ona zagrożona.
❗Nieprawdą jest, że władze miasta w jakikolwiek sposób łamią prawo! Wnioski są składane do właściwych organów, które wydały lub będą wydawać decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
❗Nieprawdą jest, że budowa AWW będzie przebiegać "fizycznie" przez Park Szczytnicki i wycinane będą drzewa w parku. Ulica, ścieżki rowerowe, chodniki - na odcinku od ul. Dembowskiego do Mickiewicza  będzie przebiegać w sąsiedztwie ulicy 8 maja (dawna ul. 9 maja), m.in. obok stadionu Wratislavii (dawnej stadionu Budowlanych) i terenem dzierżawionym przez lata przez szkółkę zajmującą się zielenią.
❗Nieprawdą jest, że inwestycja spowoduje katastrofę ekologiczną. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane w trakcie wydawania prawomocnej decyzji środowiskowej, która nakłada na inwestora szereg zobowiązań, m.in. budowę szczelnego odwodnienia drogi.
Stowarzyszenie próbuje zablokować wydanie decyzji ZRID, która pozwoli rozpocząć w najbliższym czasie prace przy tej ważnej inwestycji dla mieszkańców. To ewidentna próba wpłynięcia na organ wydający decyzję (Wydział Architektury Urzędu Miasta) i ewentualny organ II instancji (wojewoda) zajmujący się odwołaniem.
Stowarzyszenie od blisko 10 lat robi wszystko, aby AWW nie powstała.
❗⛏Inwestycja jest zgodna z prawem, wielokrotnie skontrolowana przez służby (po doniesieniach stowarzyszenia) m.in. przez prokuraturę. Żadna z tych spraw nie wykazała nieprawidłowości wynikających z prowadzonych postępowań!

 

TIME LINE

  • Start budowy

    IV kwartał 2020
  • Planowane zakończenie prac

    2023