Prezydent powołał nowy skład Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego gotowa do pracy. 3 listopada prezydent wręczył nominacje nowym członkom rady, a ci odbyli pierwsze posiedzenie. Większość jej członków to osoby, które zasiądą w niej po raz pierwszy. 
  • Nowi członkowie WRDPP z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem

    Nowi członkowie WRDPP z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem


Rada Działalności Pożytku Publicznego odpowiada za instytucjonalizację zasady dialogu obywatelskiego oraz za współpracę pomiędzy wrocławskim samorządu a trzecim sektorem. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych.
W jej skład wchodzi trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Wrocławia, trzech reprezentantów prezydenta Wrocławia oraz sześciu przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta oraz na rzecz jego mieszkańców, wybranych przez te organizacje. Każda z tych instytucji mogła zgłosić dwóch kandydatów, jako jedyna z tej możliwości skorzystała wrocławska Caritas.
3 listopada, na pierwszym posiedzeniu nowo powołani członkowie rady wybrali prezydium w składzie: przewodnicząca Karolina Mróz (Fundacja Dom Pokoju), wiceprzewodniczący Jacek Sutryk (dyrektor Departamentu Spraw Społecznych), sekretarz Paweł Trawka (Caritas Archidiecezji Wrocławskiej). Przedstawicieli wybrano za każdym razem jednogłośnie. – Od wielu lat, wspólnie z Gminą Wrocław, Caritas realizuje szereg projektów na rzecz mieszkańców i poprawy ich poziomu życia – mówi Paweł Trawka, rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, sekretarz rady. – Chcemy z jednej strony zacieśniać tę współpracę, ale na sercu leży nam również nawiązanie nowych relacji i zbudowanie  dobrych praktyk z innymi Organizacjami Pożytku Publicznego, tak, by jednoczyć się w działaniach dla dobra wrocławian – dodaje.
Spotkanie miało charakter przede wszystkim organizacyjny. Zastanawiano się również nad najważniejszymi tematami, którymi powinna się zająć rada – wśród nich jest zmiana obecnej uchwały RM Wrocławia regulującej powołanie i organizację pracy WRDPP oraz dostosowanie jej do zapisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. To nie koniec dyskusji na ten temat – następne spotkanie WRDPP, które odbędzie się jeszcze w listopadzie, również poświęcone będzie tym kwestiom.


Zgłoś uwagę