Prestiżowe wyróżnienia dla uczonych Uniwersytetu Przyrodniczego

Troje naukowców związanych z wrocławskim Uniwersytetem Przyrodniczym zostało nagrodzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną.

  • Prof. Krzysztof Sośnica, fot. Janusz Krzeszowski

    Prof. Krzysztof Sośnica, fot. Janusz Krzeszowski


Wrocławianie wzięli udział w organizowanym w ETH Zürich w Szwajcarii siódmym międzynarodowym kolokwium na temat GNSS, czyli systemów nawigacji satelitarnej. Podczas sesji plenarnej ESA nagrodziła najlepsze referaty prezentujące przełomowe badania z wykorzystaniem systemów satelitarnych ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego systemu Galileo.

Wśród nagrodzonych jest troje naukowców z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Mgr inż. Grzegorz Bury (doktorant z IGiG) otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację z zakresu wyznaczania precyzyjnych orbit (kategoria Precise Orbit Determination). Referat dotyczył opracowania analitycznego modelu „Box-Wing” satelitów Galileo pozwalającego na znaczną poprawę wyznaczania pozycji satelitów poprzez eliminację sił perturbujących.

Dr inż. Karina Wilgan (absolwentka studiów doktoranckich na UPWr, obecnie post doc na ETH Zürich) otrzymała nagrodę z zakresu teledetekcji troposfery za referat dotyczący badań troposfery z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających rejestrujących sygnały GNSS.

Dr hab. inż. Krzysztof Sośnica otrzymał nagrodę z zakresu fundamentalnych aspektów fizyki za referat dotyczący pomiarów krzywizny czasoprzestrzeni wynikającej z ogólnej teorii względności z wykorzystaniem satelitów Galileo.

Prof. Sośnica jest laureatem czwartej edycji projektu 30 Kreatywnych Wrocławia.

IGiG/w

Fo. Janusz KrzeszowskiZgłoś uwagę