Plac Kościuszki: drogowcy zaczynają ostatni przewiert

Drogowcy kończą najtrudniejszy etap inwestycji budowy świateł na pl. Kościuszki. Chodzi o wykonanie przewiertów pod jezdnią. W nich zostaną poprowadzone przewody sterujące i zasilające nową sygnalizację.

 • Plac Kościuszki budowa świateł

  Plac Kościuszki budowa świateł

 • Plac Kościuszki budowa świateł

  Plac Kościuszki budowa świateł

 • Plac Kościuszki budowa świateł

  Plac Kościuszki budowa świateł

 • Plac Kościuszki budowa świateł

  Plac Kościuszki budowa świateł

 • Plac Kościuszki budowa świateł

  Plac Kościuszki budowa świateł


Pod koniec zeszłego tygodnia drogowcy rozpoczęli wykonywanie dwunastego przewiertu pod jezdnią na pl. Kościuszki. – Na koniec robotnicy mają do wykonania najbardziej skomplikowany przecisk. W tym miejscu sieci podziemne są bardzo gęsto usiane jest też konieczność ulokowania w przewiercie czterech kanałów teletechnicznych – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Dodaje, że dzięki zastosowaniu tej metody nie trzeba było zamykać pl. Kościuszki ani dla kierowców, ani dla wozów MPK.

Równolegle z wykonywaniem  przewiertów budowano studnie techniczne. – Jeśli tylko pogoda pozwoli jeszcze w tym tygodniu będzie można zacząć betonowanie fundamentów pod słupy i wysięgniki sygnalizacji – wyjaśnia Ewa Mazur. Doprecyzowuje, że ze względów technologicznych przez całą dobę wymagana jest temperatura dodatnia, aby fundamenty nie uległy przemrożeniu.

Jest też dobra informacja dla pieszych, bo jeżeli  nie będzie mrozów, to ruszy odtwarzanie rozkopanych chodników. W pierwszej kolejności wygrodzenia mają zniknąć na części wschodniej. Obecne planowany termin zakończenia prac budowlanych to przełom marca i kwietnia.

Zgłoś uwagę