Pytania i odpowiedzi

Co to jest Park Kulturowy „Stare Miasto”? Kogo dotyczą przepisy zawarte w uchwale? Co się zmieni dla przedsiębiorców, mieszkańców? To najczęściej zadawane pytania związane z parkiem kulturowym, na które odpowiadamy poniżej.

 

Co to jest Park Kulturowy „Stare Miasto”?… 

Jest to obszar centrum Wrocławia (Starego Miasto i Wyspy Odrzańskie, a także pl. Kościuszki), który jako historyczna i kulturowa kolebka Wrocławia podlega szczególnej ochronie. Przyjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała zakłada ochronę krajobrazu kulturowego parku oraz uporządkowanie, zachowanie i właściwe kształtowanie krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru najstarszej części miasta.

Kogo dotyczą przepisy zawarte w uchwale?

Przestrzeń parku kulturowego ma służyć w równej mierze właścicielom, użytkownikom, mieszkańcom, przedsiębiorcom i gościom Wrocławia. Prawo do użytkowania przestrzeni wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również odpowiedzialnością i pociąga za sobą różne obowiązki. Wszyscy zobowiązani jesteśmy do należytej dbałości o walory estetyczne i kulturowe naszego miasta i do zachowania jego wyjątkowego charakteru. Sformułowanie jasnych i konkretnych zasad, jakim mają być podporządkowane różnorakie przedsięwzięcia podejmowane na tym terenie, ułatwi wszystkim zainteresowanym prowadzenie działalności.

Co się zmieni dla przedsiębiorców, mieszkańców?

Uchwała o Parku Kulturowym „Stare Miasto” określa zasady dotyczące m.in.: prowadzenia handlu i gastronomii (np. zakaz prowadzenia handlu poza budynkami oraz w przejściach i przejazdach lub bramach, z wyjątkami opisanymi poniżej, etc.), prowadzenia działań reklamowych – zwłaszcza montowania nośników reklamowych (np. zakaz rozwieszania banerów reklamowych czy rozdawania ulotek, etc.), sposobu korzystania z zabytków nieruchomych (np. zakaz montażu urządzeń klimatyzacyjnych i anten etc.).

Od kiedy będą obowiązywać przepisy dotyczące parku kulturowego? 

Właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni położonych na obszarze parku kulturowego zobowiązani są do przestrzegania przepisów uchwały od 23 kwietnia 2015 r.

Co trzeba zrobić, żeby zamieścić szyld? 

Procedura zamieszczania szeroko rozumianej reklamy w miejskiej przestrzeni publicznej nie zmienia się. Montaż nośnika reklamowego wymaga: zgody właściciela obiektu, zgłoszenia prac budowlanych, opinii koordynator projektu wystroju plastycznego miasta oraz w przypadku obiektów zabytkowych uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Zmieniają się natomiast szczegółowe zasady ekspozycji reklam na obszarze parku kulturowego.

Jakie korzyści przyniosą nowe przepisy? 

Utworzenie parku kulturowego wynika z troski o wizerunek miasta. Uporządkowanie serca miasta przyczyni się do polepszania warunków prowadzenia działalności reklamowej. Na ograniczeniu wielkości i liczby reklam skorzystają wszyscy przedsiębiorcy, bowiem oddziaływanie pozostałych reklam będzie większe niż obecnie (nadmiar reklam w przestrzeni publicznej wywołuje chaos, w wyniku którego poszczególne reklamy przestają być zauważane).

Czy na elewacji mogę mieć przymocowaną antenę satelitarną? 

Na terenie Parku Kulturowego „Stare Miasto” obowiązuje zakaz montażu urządzeń klimatyzacyjnych i anten na elewacji widocznej od strony: dróg publicznych, Rynku, placu Solnego, placu Nowy Targ, placu Wolności, placu Uniwersyteckiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny, ulicy Oławskiej, ulicy Świdnickiej, ulicy Kuźniczej, bulwaru Xawerego Dunikowskiego, bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza, bulwaru Piotra Włostowica, bulwaru kard. Stefana Wyszyńskiego, bulwaru Stanisława Kulczyńskiego, bulwaru Słonecznego, bulwaru Tadka Jasińskiego, parku Juliusza Słowackiego, parku Mikołaja Kopernika, Promenady Staromiejskiej, Wyspy Bielarskiej, Wyspy Daliowej, Wyspy Słodowej, Wyspy Tamka, Wzgórza Polskiego, Wzgórza Partyzantów lub z mostów i kładek pieszych. W praktyce oznacza to, że urządzenia te powinny być osłonięte lub mogą się pojawić od strony podwórza czy oficyny.

Czy mogę na balkonie lub w oknie wywiesić informację, że mieszkanie jest na sprzedaż?  

Na terenie parku kulturowego zabronione jest wieszanie banerów oraz zaklejania okien.

Czy są określone wymiary szyldów sklepów i restauracji? 

Szyld może zawierać takie informacje, jak: nazwa firmy albo nazwę, logo, określenie rodzaju prowadzonej działalności, adres, numer telefonu, godziny prowadzenia działalności, adres strony internetowej lub adres poczty elektronicznej. Uchwała zobowiązuje zarządcę nieruchomości, aby zadbał, by szyldy lub nośniki reklamowe zawierające menu lokali gastronomicznych, znajdujące się na ścianie budynku, zajmowały nie więcej niż 4 proc. powierzchni tej ściany.

Kto i w jaki sposób będzie egzekwował przepisy o parku kulturowym? 

Naruszenie przepisów uchwały o Parku Kulturowym „Stare Miasto” – jest wykroczeniem określonym w art. 112 Ustawy z 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568, z póź. zmianami). Za naruszenie przepisów uchwały o parku kulturowym grozi mandat wystawiony przez straż miejską (nawet wielokrotnie i także w przypadku nieruchomości prywatnych). Strażnik miejski może sprawcę wykroczenia: pouczyć lub ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 złotych (wielokrotnie). Może także skierować wniosek o ukaranie do sądu rejonowego. Do kontrolowania uprawnieni są także przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, zarządcy nieruchomości (np. ZDiUM, Zarząd Zasobu Komunalnego, Zarząd Zieleni Miejskiej).

 Zgłoś uwagę