Klimatyzator

Zakazy i ograniczenia w zakresie: montażu na elewacji lub dachu budynku  klimatyzatorów, anten, głośników

  1. Zakazuje się: montowania anten, urządzeń nagłaśniających i klimatyzujących na zewnątrz budynków, widocznych z terenu: dróg publicznych, Rynku, placu Solnego, pl. Nowy Targ, pl. Wolności, pl. Uniwersyteckiego, skweru przy kościele św. Marii Magdaleny, ul. Oławskiej, ul. Świdnickiej, ul. Kuźniczej, bulwaru Xawerego Dunikowskiego, bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza, bulwaru Piotra Włostowicza, bulwaru kard. Stefana Wyszyńskiego, bulwaru Stanisława Kulczyńskiego, bulwaru Słonecznego, bulwaru Tadka Jasińskiego, parku Juliusza Słowackiego, parku Mikołaja Kopernika, Promenady Staromiejskiej, wyspy Bielarskiej, wyspy Daliowej, wyspy Słodowej, wyspy Tamka, Wzgórza Polskiego, Wzgórza Partyzantów lub z mostów i kładek pieszych.

Wyjątek:

dopuszcza się montaż obiektów na zewnątrz budynku jedynie w przypadkach kiedy jest to dopuszczone w planie miejscowym i potwierdzone w pozwoleniu konserwatorskich lub uzgodnieniu z konserwatorem zabytków ***


Wszystkie elementy zamontowane na budynkach na terenie Parku Kulturowego (np. anteny, klimatyzatory) bez zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków powinny zostać usunięte.

Problem polega na tym, że na ogół klimatyzatory umieszczone bez zezwolenia MKZ zamontowane są w sposób widoczny. Jeśli jakiś klimatyzator zamontowany został bez zgody MKZ, ale posiada estetyczną przesłonę to oczywiście najpierw warto uzyskać stanowisko MKZ a nie ściągać.  

Pełna informacja na stronie Biuletynu Informacji PublicznejZgłoś uwagę