Utrzymanie czystości

Utrzymaniem czystości we Wrocławiu zajmuje się Ekosystem:

  • organizowaniem i nadzorowaniem zadań związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, placów, terenów otwartych, przystanków komunikacji miejskiej oraz parkingów w miejskiej strefie płatnego parkowania w sezonie letnim i zimowym - całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Wrocław.
  • Kontakt: https://kontakt.ekosystem.wroc.pl/
  • Mapa punktów zbiórki odpadów we Wrocławiu

Zgłoszenia dotyczące:

  • przepełnionych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, braku pojemników na odpady;
  • miejsc wymagających uprzątnięcia; 

należy kierować bezpośrednio do Ekosystem (www.ekosystem.wroc.pl)Zgłoś uwagę