Jest zgoda na rozpoczęcie budowy Osi Zachodniej. Inwestycja za 181 mln zł

Znamy firmę, która wybuduje Oś Zachodnią, czyli kolejny etap obwodnicy Leśnicy. Koszt inwestycji wyniesie ponad 181 mln zł. Wkrótce zostanie podpisana umowa.


Zadaniem Osi Zachodniej jest odciążenie Leśnicy od nadmiernego ruchu drogowego. Tranzyt ma zostać skierowany z obecnej drogi krajowej nr 94 na trasę omijającą osiedle Leśnica lub doprowadzenie go do ul. Granicznej, która prowadzi do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Oś Zachodnia to drugi etap obwodnicy Leśnicy.

– To oczekiwana przez mieszkańców trasa w zachodniej części miasta. W jej ramach powstanie al. Stabłowicka, która połączy obwodnicę Leśnicy z nową osią ulicy Kosmonautów, którą wybudujemy od wysokości kąpieliska Glinianki do ul. Fieldorfa – wyjaśniał w sierpniu prezydent Jacek Sutryk, gdy otwarto oferty realizacji inwestycji.

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka al. Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu al. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów o długości 2 km. Ponadto, rozbudowana zostanie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z al. Architektów (długość 2,2 km). Powstanie również pętla autobusowa po południowej stronie ulicy Kosmonautów.

Budżet nie zostanie przekroczony

Chęć realizacji prac budowlanych złożyło 8 firm, z czego dwie przekroczyły planowany budżet - konsorcjum Berger Bau Polska sp. z o.o. zaproponowało 204,88 mln zł, a PORR S.A. 206,1 mln zł. Miasto planowało przeznaczyć na budowę 202 mln zł. Ostatecznie cena będzie jednak niższa.

Kolejne oferty złożyły: konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. - 181,5 mln zł, Pro Tra Building sp. z o.o. (183,9 mln), Skanska S.A. (186,7 mln), Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (186,9 mln), STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (191,7 mln) oraz BUDIMEX S.A. (195,1 mln).

Mamy to! Zakończyła się kontrola uprzednia i UZP zezwolił nam na podpisanie umowy z wykonawcą na budowę Osi Zachodniej

Opublikowany przez Inwestycje we Wrocławiu Środa, 14 kwietnia 2021
Początkowo dwie oferty, w tym najtańsza złożona przez Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., zostały odrzucone ze względu na błędy formalne. Spółka Bickhardt Bau Polska odwołała się od tej decyzji. W efekcie Krajowa Izba Odwoławcza odwołanie przyjęła i ponownie wybrano najkorzystniejszą ofertę na realizację Osi Zachodniej.

Inwestycję ostatecznie wykona spółka Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. za kwotę 181 486 361,56 zł brutto.

Wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie prac od momentu podpisania umowy. To nastąpi już wkrótce, gdyż zakończyła się kontrola uprzednia i Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza wyraziły zgodę na podpisanie kontraktu.Zgłoś uwagę