Obwodnica Leśnicy – nasuwają most nad rzeką [ZDJĘCIA, TIMELAPSE]

Na obwodnicy Leśnicy powstaje most drogowy, który biegnie nad mostem Ratyńskim. Właśnie trwa nasuwanie ogromnej konstrukcji nad rzekę. Udało nam się obserwować to trudne logistycznie zadanie. Inwestycję realizuje firma Skanska. 

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk

 • fot.jk


Na obwodnicy Leśnicy trwają prace przy budowie mostu przez rzekę Bystrzycę. To najpoważniejsze wyzwanie inżynieryjne całej inwestycji. Powstaje on nad istniejącym mostem Ratyńskim. Będzie miał 7 przęseł, 327 m długości, ponad 16 m szerokości, jezdnię o szerokości 7 m i dwa pasy ruchu.

– Obiekt wykonujemy w technologii nasuwania podłużnego – mówi Marcin Sęk, kierownik robót mostowych z firmy Skanska. – Polega to na budowaniu mostu segmentami i przesuwaniu gotowej konstrukcji z przyczółku na kolejne podpory. Produkcja segmentów odbywa się w specjalnie powstałej wytwórni. Wykonane segmenty przesuwamy za pomocą specjalnych siłowników i pomp hydraulicznych. Urządzenie zapewnia 2200 ton siły podnoszącej i 900 ton siły przesuwającej.

W poniedziałek, 1 sierpnia, drogowcy wysunęli czwarty z piętnastu segmentów mostu. Konstrukcja jest już nad rzeką Bystrzycą. Ruszyli też od razu z przygotowaniami piątego segmentu. Jedna 24-metrowa część nasuwana jest około czterech godzin. Podczas całej operacji tor przesuwu segmentów jest ciągle badany przez geodetów.

Finał  nasuwania wszystkich 15 elementów przewidziany jest na koniec roku 2016 r., a roboty
wykończeniowe na moście na lipiec 2017 r. Most wyposażony zostanie w kapy chodnikowe, płyty przejściowe, dylatacje, odwodnienie, bariery ochronne, balustrady oraz nawierzchnię drogową. Jezdnia o szerokości 7 m będzie miała dwa pasy ruchu. Most pozwoli na bezkolizyjnie i bezpieczne przeprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego osi inkubacji nad rzeką Bystrzycą i obszarem Natura 2000.

Co słychać na pozostałych odcinkach?

– Zakończyliśmy budowę pierwszego odcinka obwodnicy Leśnicy, od ulicy Rdestowej do Granicznej – mówi Marek Suplicki, kierownik budowy z firmy Skanska. – Ruch na skrzyżowaniu ul. Rdestowej z nowo wybudowanym fragmentem został przywrócony. Na odcinku – ul. Piołunowa – Ratyńska prowadzimy prace drogowe i sieciowe. Pomiędzy ul. Piołunową a powstającym mostem realizowane są m.in. warstwy konstrukcyjne, a także krawężniki, obrzeża, kanalizacja deszczowa i sanitarna. Wkrótce będziemy wykonywać nawierzchnię i ciągi pieszo-rowerowe.

– Natomiast pomiędzy ul. Ratyńską a powstającym wiaduktem i mostem wykonujemy warstwy nasypu i konstrukcyjne, kanalizację deszczową oraz przejścia dla zwierząt. W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie prac brukarskich. Odcinki od ul. Średzkiej do ul. Ratyńskiej oraz od ul. Piołunowej do Osienieckiej są na etapie oczekiwania na zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – wyjaśnia Marek Suplicki.

W ramach obwodnicy Leśnicy, wzdłuż ul. Beskidzkiej, powstaje wiadukt. Będzie miał 7 m rozpiętości i 50 m długości. Na obiekcie zostaną zamontowane m.in. ekrany akustyczne, balustrady, oświetlenie. Wiadukt pozwoli na bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Beskidzkiej.

Będzie szybciej i bezpieczniej

– Inwestycja usprawni zdecydowanie ruch w tej części miasta, odciąży Leśnicę i skróci czas wjeżdżających do Wrocławia od strony Środy Śląskiej. Będzie szybciej i bezpieczniej – mówi Paweł Fidelak, menedżer projektu, Skanska.
Kontrakt obejmuje zaprojektowanie i budowę 7,1 km nowej jezdni we wrocławskiej dzielnicy Leśnica, która połączy ul. Średzką z ul. Graniczną. Obwodnica będzie dwukierunkową drogą jednojezdniową. Ponadto, w ramach zadania powstanie nowy most nad rzeką Bystrzycą, dwa wiadukty: nad przyszłą linią kolejową do portu lotniczego i nad aleją Stabłowicką, a także przejście technologiczne i przejścia dla zwierząt.
WIDEO: Akadiusz Cichosz 

Zgłoś uwagę