wroclaw.pl strona główna Miasto równości Wrocław Miasto równości - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:30

wroclaw.pl strona główna
 1. wroclaw.pl
 2. Miasto równości
 3. Wrocławianki
 4. Wrocławska Rada Kobiet

Wrocławska Rada Kobiet pełni wobec władz miasta funkcję doradczo-opiniującą w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Wrocławia. Skład Rady stanowi 15 kobiet,  wrocławianek, które reprezentują różnorodne środowiska zawodowe i społeczne: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. 

Misją WRK jest wspieranie i inicjowanie działań na rzecz poprawy jakości życia kobiet realizujących we Wrocławiu swoje życie i marzenia.

Główne cele działań to:

Promowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn:

 • Promowanie równości kobiet i mężczyzn i wyrównywanie szans w życiu lokalnym,
 • Aktywizacja i  zwiększenie udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym Wrocławia,
 • Aktywizacja zawodowa kobiet,
 • Działania edukacyjne dotyczące tolerancji, otwartości, szacunku, działania antydyskryminacyjne oraz działania przeciwko przemocy.

Uwzględnienie potrzeb kobiet w harmonijnym i zrównoważonym funkcjonowaniu i rozwoju miasta:

 • Rozumienie różnorodności, potrzeb kobiet  oraz  integrowanie środowisk kobiecych,
 • Promocja zdrowia i profilaktyka chorób w tym: zdrowie psychiczne, opieka nad osobami chorymi i niesamodzielnymi, szczepienia,  profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową,
 • Wzmacnianie bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku w komunikacji oraz przestrzeni publicznej,
 • Promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym,
 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Skład Rady III kadencji:

 • Joanna Nyczak – dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, przewodnicząca Rady
 • Izabela Beno – prezeska Fundacji na rzecz Równości
 • Renata Berdowicz – współzałożycielka Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet, radna osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, założycielka Klubu Aktywnych Kobiet
 • Anna Grabowska – dyrektorka Fundacji Promyk Słońca
 • dr hab. Lidia Hirnle, prof. nadzw. – kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • prof. zw. dr hab. inż. Maria Wanda Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Katarzyna Lubiniecka-Różyło – Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Renata Piwko-Wolny – prezes Stowarzyszenia Grupa z Pasją
 • Jolanta Niezgodzka – radna Rady Miejskiej Wrocławia
 • Magdalena Rozwadowska – Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Natalia Rudolf-Niewójt – współzałożycielka i prezes Zarządu Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o
 • Lucyna Schumacher-Gebhard – Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu
 • Joanna Stańczyk – Kobiecy Klub Radnych Osiedli Wrocławia, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Alina Szeptycka – Członkini Zarządu Stowarzyszenia Kultura Równości
 • Katarzyna Turkiewicz – Prezes Zarządu Globalnego Centrum Bizesowego Hewlett Packard Enterprise

https://www.wroclaw.pl/urzad/wroclawska-rada-kobiet

Rady Kobiet w Polsce 

Wrocławska Rada Kobiet jest członkinią ogólnopolskiej sieci Rad Kobiet, która zrzesza ponad 35 Rad Kobiet w kraju i reprezentowana jest przez Ogólnopolskie Prezydium Rad Kobiet.

Współpraca i kontakt: 

MATRONATY 

Wrocławska Rada Kobiet udziela matronatów nad wydarzeniami i inicjatywami kulturalnymi i społecznymi o charakterze niekomercyjnym, których celem jest poprawa sytuacji kobiet w różnych obszarach życia społecznego. 

Aby uzyskać matronat nad wydarzeniem / inicjatywą należy skontaktować się drogą elektroniczną email lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

Kontakt:

Wrocławska Rada Kobiet, 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

 1. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 

e-mail: rada.kobiet[at]um.wroc.pl

FB: https://www.facebook.com/WroclawskaRadaKobiet

ZARZĄDZENIE NR 1070/19 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania Wrocławskiej Rady Kobiet https://baw.cui.wroclaw.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/39385/Zarzadzenie-1070_19

Akt prawny: Zarzadzenie-1070_19 - Baza Aktów Własnych (cui.wroclaw.pl)

Najważniejsze działania Wrocławskiej Rady Kobiet (2019-2024): 

 1. organizacja corocznego plebiscytu Wrocławianka Roku 
 2. organizacja Forum Organizacji Kobiecych - corocznych spotkań sieciujących wrocławskie NGOs i instytucje działające na rzecz kobiet w różnych obszarach,
 3. organizacja I Ogólnopolskiego Forum Rad Kobiet  i Rad Równego Traktowania 1 października 2021 r. we Wrocławskim Centrum Kongresowym 
 4. współudział w przyjęciu we Wrocławiu Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym 
 5. Herstoria: organizacja spacerów herstorycznych, debat i spotkań przybliżających rolę  kobiet w historii Wrocławia i Polski

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl