Miasto funduje granty dla kół studenckich

O dofinansowanie w wysokości pięciu tysięcy złotych (lub więcej) mogą się ubiegać koła naukowe, organizacje i grupy studenckie. Termin składania wniosków mija 30 czerwca 2020 roku.

  • Władze miasta wspierają różne formy studenckiej działalności naukowej. fot. UM Wroclaw

    Władze miasta wspierają różne formy studenckiej działalności naukowej. fot. UM Wroclaw


Fundusz Aktywności Studenckich (FAST) to całkiem nowa inicjatywa prezydenta Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Jej pierwszą odsłonę ogłoszono w lutym tego roku.

Intencją pomysłodawców jest finansowe wsparcie studenckich kół naukowych, organizacji i grup studenckich (lub doktoranckich), które realizują ciekawe, ważne, przełomowe projekty naukowe. Studenci mają szansę na uzyskanie funduszy na ich przygotowanie. Formuła konkursu zakłada dofinansowanie np. budowy konstrukcji zaprojektowanych przez studentów, ale także pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowej lub przelotu na międzynarodowe zawody.

W założeniach programu zapisano: Tematyka projektów jest dowolna, związana z profilem koła naukowego, grupy lub organizacji studenckiej. Ważne, aby realizacja proponowanych projektów służyła przedsiębiorczości akademickiej i celom doskonałości naukowej

Tomasz Janoś, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego: - Standardowa wysokość grantu to pięć tys. zł, ale w wyjątkowych przypadkach, np. w związku z realizacją pomysłów o międzynarodowym charakterze, komisja konkursowa może przyznać wyższe dofinansowanie.

To właśnie WCA jest koordynatorem programu FAST. Termin zgłaszania wniosków mija 30 czerwca 2020 roku.

Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące Funduszu Aktywności Studenckiej.Zgłoś uwagę