wroclaw.pl Kulturalny Wrocław - najważniejsze informacje o kulturze Kultura logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 19°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław. Koncepcje programowe kandydatów

Muzeum Współczesne Wrocław www.wroclaw.pl
Muzeum Współczesne Wrocław

Urząd Miejski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji). Oferty można było składać do 21 grudnia 2020 r. Rozmowy z kandydatami odbywają się 8 stycznia, a planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 stycznia 2021 r.

Reklama

Programy realizacji zadań przedstawione przez uczestników konkursu

Programy w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Współczesnego Wrocław przedstawione przez uczestników konkursu, których oferty spełniły wymogi formalne.

Koncepcja programu Piotra Lisowskiego

Koncepcja programu Sylwii Świsłockiej-Karwot

Zarządzenie prezydenta Wrocławia z 5.01.2021

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji).

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz zarządzenia nr 4121/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji), w składzie:
1) Jerzy Ilkosz, dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu;
2) Joanna Kobyłt;
3) Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu;
4) Kazimierz Pawlak, profesor ASP we Wrocławiu;
5) Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury UM – przewodniczący komisji;
6) Wojciech Pukocz, profesor ASP we Wrocławiu;
7) Hanna Wróblewska, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury
Urzędu Miejskiego Wrocławia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja o konkursie z 20.11.2020

Urząd Miejski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji). Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2020 r. Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 stycznia 2021 r.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wyższych studiów magisterskich z co najmniej 10-letnim stażem pracy i doświadczeniem w działalności wprost związanej ze sztukami wizualnymi.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie przy założeniu możliwie maksymalnego otwarcia tego procesu, transparentności i uspołecznienia.

Konkurs na stronie BIP UM Wrocław

W składzie komisji konkursowej, która dokona wyboru kandydata na dyrektora, w większości zasiadać będą reprezentanci strony społecznej, m.in. przedstawiciele Rady Muzeum, organizacji zawodowych i twórczych, wrocławskiego środowiska naukowego związanego ze sztukami wizualnymi oraz związków zawodowych.

W trakcie konkursu wszystkie koncepcje programowe złożone przez kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Wrocławia (podobnie jak w konkursie na dyrektora BWA we Wrocławiu).

W 2021 r. budżet Muzeum planowany jest na kwotę 3 291 000 zł, w tym dotacja z Gminy Wrocław w wysokości 2 706 000 zł, a przychody własne 585 000 zł. Instytucja zatrudnia 19 pracowników.

Po śmierci dr. Andrzeja Jarosza, dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław, od kilku miesięcy obowiązki dyrektora pełni Piotr Lisowski. Okres jego powołania upływa 16 stycznia 2021 r.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama