wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

1°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 07:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Kultura
 3. Stypendia artystyczne
 4. 7. edycja stypendiów artystycznych prezydenta Wrocławia. Trwa nabór
Wnioski stypendialne można składać do końca marca. Zdjęcie ilustracyjne
Wnioski stypendialne można składać do końca marca.

Do 31 marca Urząd Miasta czeka na wnioski artystów, którzy chcieliby wziąć udział w programie stypendialnym. Artyści mogą się ubiegać o półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w 7 dziedzinach (muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura, film, upowszechnianie kultury). Rozstrzygnięcie nastąpi do 10 czerwca. Budżet tej edycji to 300 000 zł.

Reklama

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2022 roku na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

 • film,
 • literatura,
 • muzyka,
 • taniec,
 • teatr,
 • sztuki wizualne,
 • upowszechnianie kultury

Jak złożyć wniosek stypendialny

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i według ustalonego wzoru. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem.

Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia na drugie półrocze 2022 roku należy składać w terminie do 31 marca 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Gdzie złożyć dokumenty

 •  osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
 • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”,
 • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem  kwalifikowanym.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Rozstrzygnięcie konkursu do 10 czerwca

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydenta Wrocławia. W skład Komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 czerwca 2022 Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Szczegółowe warunki organizowania konkursu i tryb przyznawania stypendiów określa UCHWAŁA NR XXII/600/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl