Konkurs: Moja ulubiona postać z bajki wita wiosnę we Wrocławiu

Wydział Promocji Miasta i Turystyki zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 1-3 do udziału w konkursie plastyczno-historyczno–literackim pn. Moja ulubiona postać z bajki wita wiosnę we Wrocławiu. 


Zadanie konkursowe

Uczestnik konkursu przygotowuje pracę plastyczną ulubionej postaci bajkowej witającej wiosnę na tle zabytkowego obiektu Wrocławia, a także krótką informację uzasadniającą wybór postaci bajkowej oraz przedstawionego miejsca. Format ilustracji A4, technika dowolna, płaska umożliwiająca skanowanie prac. Do przygotowania pracy można wykorzystać farby, kredki, wycinanki, wyklejanki, kolaż, stempel, komiks, inne.

Liczymy na Waszą kreatywność!

Prace mogą przesyłać zarówno indywidualnie rodzice lub nauczyciele klas 1-3.

Regulami konkursu

  • Do konkursu będą przyjmowane fotografie lub czytelne skany w wysokiej rozdzielczości, wykonanych prac wysłane drogą elektroniczną na adres: wpm@um.wroc.pl, z dopiskiem: konkurs wiosenny.
  • Prace konkursowe można także przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2021 r. lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatora i będą oceniane pod katem: oryginalności, estetyki wykonania, sposobu wykonania.
  • Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 7.05.2021 r. na miejskim fanpage Wrocław [Wroclove] Zwieńczeniem zabawy będzie wystawa wszystkich przesłanych prac na wrocławskim rynku w dniach 28.05-11.06.2021 r. oraz ich prezentacja na www.wrocław.pl

Nagrody

  • Nagrody za pierwsze i drugie miejsce: spacer z przewodnikiem po Wrocławiu dla całej klasy
  • za trzecie miejsce: warsztaty ozdabiania pierników zorganizowane przez Piernikarnię Wrocławską, 
  • za czwarte miejsce: wejściówki dla całej klasy do Kolejkowa oraz zestaw wrocławskich gadżetów.

Nagrody do wykorzystania po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.

Harmonogram:

  • ogłoszenie konkursu na miejskim fanpage Wrocław [Wroclove]: 22.03.2021 r.,
  • dostarczenie prac konkursowych do dnia: 06.05.2021 r.,
  • rozstrzygnięcie konkursu do: 07.05.2021 r. na miejskim fanpage Wrocław [Wroclove]:
  • Wystawa po konkursowa na rynku w dniach 28.05-11.06.2021 r.

Cel konkursu

Edukacja uczniów w zakresie poczucia tożsamości kulturowej i przynależności do swojej małej ojczyzny oraz rozwijanie talentów plastyczno – literackich.  Zgłoś uwagę