Konferencja naukowa "25 lat wrocławskiego samorządu"

W środę 27 maja rozpoczęły się we Wrocławiu obchody 25 rocznicy pierwszych wyborów do samorządów w Polsce. Z tej okazji w Starym Ratuszu spotkali się byli i obecni radni miejscy. O spotkaniu czytaj tutaj. Dziś od godz. 10.00 do 18.00 w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Wrocławia odbędzie się  konferencja naukowa 25 lat wrocławskiego samorządu”. Zapraszamy na transmisję on-line.

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość

  • Pokaz slajdów - dna 25 lat Samorządu. Zdjęcia Ośrodek Pamięć i Przyszłość


25-lecie samorządu Wrocławia konferencja naukowa - PROGRAM

Przewodniczący konferencji prof. dr hab. W. Suleja

I. Wprowadzenie 10.00–11.00

1. dr J. Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Otwarcie konferencji i powitanie gości
2. dr R. Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia – Komitety Obywatelskie 1989–1990 i wybory samorządowe w 1990 r.
3. dr J. Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia – Rada Miejska Wrocławia i rozwój miasta
4. prof. dr hab. A. Jezierski, Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego – Uniwersytet w mieście
5. prof. dr hab. R. Kwaśnica, Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej – Edukacja dla obywatelskości
6. M. Mutor, Dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość – Centrum Historii Zajezdnia; owoc wrocławskiej samorządności

II. Część merytoryczna 11.00–18.15

Panel historyczny 11.00–13.00;
Moderator: prof. dr hab. W. Suleja
1. dr R. Nowakowski – Administracja i władze Wrocławia w latach 1945–1990
2. prof. dr hab. W. Suleja, – Działalność komitetów obywatelskich we Wrocławiu 1989/1990
3. dr hab. R. Klementowski – Mechanizm kształtowania kadr administracji we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Rola aparatu bezpieczeństwa
4. prof. dr hab. R. Żerelik – Przywrócenie herbu Wrocławia w 1990 roku krokiem do odzyskania samorządowej tożsamości miasta
5. prof. dr hab. G. Strauchold – „Odzyskiwanie” niemieckiej historii pamięci miasta po 1989 r.
6. prof. dr hab. J. Nowosielska-Sobel, Nowi honorowi obywatele Wrocławia
Przerwa obiadowa 13.00–13.45 (W trakcie przerwy pokaz slajdów przygotowany przez Ośrodek Pamięć i Przyszłość)

Panel prawno-finansowy 13.45–15.30

Moderator: dr R. Nowakowski
1. prof. dr hab. J. Korczak – Samorząd miejski w strukturze organizacyjnej kraju
2. prof. dr hab. M. Miemiec – Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego a konstytucyjna zasada odpowiedniości
3. mgr A. Łysoń – Spory wokół działalności gospodarczej samorządów – przykład Wrocławia
4. dr Z. Kurylek – Finansowanie mezzanine w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego we Wrocławiu
5. prof. dr hab. L. Kieres – Blaski i cienie wrocławskiego samorządu
Przerwa kawowa 15.30–15.55

Panel socjologiczno-topograficzny 16.00–18.00

Moderator: prof. dr hab. G. Strauchold
1. prof. dr hab. P. Mickiewicz – Kwestia bezpieczeństwa w zarządzaniu rozwojem aglomeracji wrocławskiej. Pomiędzy teorią a praktyką ostatnich 25 lat
2. mgr A. Sokołowska – Prawne aspekty planowania operacyjnego w samorządzie terytorialnym
3. dr R. Nowakowski – Miasta partnerskie Wrocławia
4. dr I. Ładysz – Kształtowanie wizerunku miasta Wrocławia
5. dr E. Stańczyk – Zmiany socjodemograficzne we Wrocławiu w latach 1990–2015
6. prof. dr hab. E. Czapiewski – O samorządzie nie tylko krytycznie – studium osobiste
Zakończenie i podsumowanie konferencji 18.00–18.10: prof. dr hab. W. Suleja, dr J. Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Zgłoś uwagę