Karty do głosowania – jak prawidłowo oddać głos?

Głosowanie, w wyborach parlamentarnych 25 pażdziernika, odbędzie się na różnokolorowych kartach: biała do Sejmu i żółta do Senatu. Będziemy mogli wybrać określonego kandydata, stawiając na karcie głosowania znak „X” obok jego nazwiska. W każdym okręgu będzie pewna liczba kandydatów, z których wybieramy tylko jednego. Dotyczy to zarówno głosowania na posłów, jak i na senatorów.


Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 25 października 2015 r. Głosować będzie można w lokalach wyborczych w godz. od 7 do 21. Do sejmu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w okręgu wyborczym nr 3, w którym o 14 mandatów poselskich , powalczy 254 kandydatów z 10 komitetów wyborczych. Do senatu mieszkańcy Wrocławia głosować będą w dwóch okręgach wyborczych – nr 7 i nr 8. W okręgu nr 7, jest 4 kandydatów, natomiast w okręgu nr 8, jest 2 kandydatów. W każdym z okręgów wybierać będziemy 1 senatora.

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu

 • drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów;
 • składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kartek formatu A4 – we Wrocławiu liczy 14 stron;
 • każda kartka do głosowania na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr..." – we Wrocławiu nr 3 i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej,
 • pierwsza kartka do głosowania jest kartką tytułową. W górnej jej części, pośrodku, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.". W dolnej jej części umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej;
 • druga kartka karty do głosowania jest kartką ze spisem treści;
 • na trzeciej i kolejnych kartkach karty do głosowania umieszcza się listy kandydatów na posłów; na jednej kartce karty do głosowania może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów;
 • każda lista opatrzona jest oznaczeniem "Lista nr ..." oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu "Kandydaci na posłów" umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię - imiona każdego kandydata;
 • karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg.

Karta do głosowania w wyborach do Senatu

 • drukowana jest jednostronnie, w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, formatu A-4, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczenia wszystkich kandydatów na senatora w danym okręgu wyborczym.
 • karta do głosowania jest jedną kartką, zadrukowaną jednostronnie, nazwiska kandydatów na senatora umieszcza się w jednej kolumnie; we Wrocławiu zarejestrowanych zostało w okręgu wyborczym nr 7 – 4 kandydatów, w okręgu wyborczym nr 8 – 2 kandydatów;
 • karta, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ..." i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej; we Wrocławiu nr 7 lub nr 8;
 • pośrodku karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r., Kandydaci na senatora";
 • w dolnej części karty umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, a poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej, natomiast po lewej stronie oznacza się miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
 • Karta do głosowania ma ścięty prawy górny róg.

Dwie karty będziemy wrzucać do jednej urny wyborczej w lokalu wyborczym, nie będzie podziału na urnę dla kart w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Senatu.

źródło: Miejskie Biuro Wyborcze we Wrocławiu

Czytaj więcej – Wybory parlamentarne 2015 we Wrocławiu

Zobacz – technika głosowania w wyborach do Sejmu

Zobacz – technika głosowania w wyborach do Senatu

Zobacz - informacja o sposobie oddania głosuZgłoś uwagę