Wrocławska Nagroda Poetycka

Jurorzy

Grzegorz Jankowicz (ur. 1978) – filolog, teoretyk literatury, krytyk i tłumacz. Pracownik Centre for Advanced Studies in the Humanities UJ. Redaktor serii wydawniczej „Linia krytyczna” w Korporacji Ha!art. Jest autorem i redaktorem dwóch książek o XX-wiecznej poezji polskiej (Jesień już Panie a ja nie mam domu. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki i krytycy oraz Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego), a także wielu artykułów poświęconych współczesnym zjawiskom literackim, filozoficznym i kulturowym. Na język polski przekładał teksty Ronalda Firbanka, Georgesa Pereka, Iana Monka, Richarda Rorty'ego i Slavoja Žižka. Współprowadzi program o książkach „Czytelnia” emitowany na antenie TVP Kultura.

 

Jacek Łukasiewicz (ur. 1934) – krytyk literacki, historyk literatury, poeta, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Rady Redakcyjnej miesięcznika „Odra”. Opublikował ksiązki o literaturze m. in. Szmaciarze i bohaterowie (1963), Zagłoba w piekle (1965), Z Mieczysławem Jastrunem spotkania w czasie (1982), Oko poematu (1991), Wiersze w gazetach (1992), Mickiewicz (1996), Herbert (2001), Grochowiak i obrazy (2002), Ruchome cele (2003). Debiutował jako poeta tomem Moje i twoje (1959), potem wydał m. in. Zabawy zimowe (1968), Album (1983), Deszczyk i inne wiersze (2005). Laureat m.in. Nagrody Miasta Wrocławia, Nagrody Polskiego Pen Clubu, nagrody im. Kazimierza Wyki.

 

Adam Poprawa (ur. 1959) – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Wydał m.in. tomiki wierszy Komentarz do Dantego (Wydawnictwo Kret, Wrocław 1990), Koncert na adwent (OKiS, Wrocław 1995), rozprawę Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (Universitas, Kraków 2003). Najczęściej publikuje w „Jazz Forum”, „Odrze”, „Twórczości” i „Tygodniku Powszechnym”. Pracuje w Instytucie filologii Polskiej UWr.

 

Tadeusz Sławek (ur. 1946) – polonista i anglista. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 1996–2002 rektor tegoż Uniwersytetu. Zajmuje się historią literatury i kultury oraz filozoficznymi podstawami literaturoznawstwa. Poeta i tłumacz; autor kilku książek poetyckich oraz płyt, na których wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim nagrywa „eseje na głos i kontrabas”. Opublikował między innymi: Grand Circus Hotel (1977), Staw (1982), Oczy to nie wszystko (1988), Rozmowa (1989), O głodzie (1994), Pięć esejów o gościnności (2000), Podróż mistyczna z Nysy do Barda Śląskiego (2000), Olmaryja (2002), Żaglowiec Nietzsche (2002). A także: Maszyna do pisania. O dekonstruktywistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy (wraz z Tadeuszem Rachwałem, 1992) Literary Voice. The Calling of Jonah (wraz z Donaldem Weslingiem, 1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w pismach Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i świecie współczesnym (2002), Revelations of Gloucester. Charles Olson, Fitz Hugh Lane, and Writing of the Place (2003).

 

Justyna Sobolewska (ur. 1972) – krytyk literacki, dziennikarka. Od 2001 roku redagowała dział książkowy w „Przekroju”, potem pracowała jako redaktor w dziale kultury „Dziennika”, Obecnie pracuje jako dziennikarka w tygodniku „Polityka”. Jest współautorką książki Jestem mamą (2004) i antologii opowiadań Projekt mężczyzna (2009). Współprowadzi program o książkach „Czytelnia” w TVP Kultura.

 

Piotr Śliwiński (ur. 1962) – prof. na UAM w Poznaniu, historyk i krytyk literatury. Autor i współautor kilku książek, m.in. Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (razem z P. Czaplińskim, 1999), Przygody z wolnością (2002), Świat na brudno (2007). Zredagował m. in. cztery książki zbiorowe o poetach współczesnych (Miłobędzkiej, Krynickim, Sommerze, Sosnowskim). Kurator pięciu festiwali „Poznań Poetów”.Zgłoś uwagę