Juliusz Słowacki

Juliusz Słowacki

(1809 - 1849)

"Samo miasto Wrocław jest dosyć ładne, niezmiernie stare, wszystkie domy podobne do siebie, tak że dla kierowania się w tym mieście kompas bardzo by się przydał" - pisał w liście do matki, z którą po długiej rozłące spotkał się w 1848 r. w hotelu Pod Białym Orłem. W pobliskiej kawiarni pijał kawę i czytał prasę. Spacerował ulicami miasta i bulwarem odrzańskim. Poeta i dramaturg polskiego romantyzmu, we Wrocławiu gościł dwukrotnie.
 

Wrocław City itself is rather pretty, immensely old, all houses are similar to each other so that a com pass would be quite useful to move around the City” he wrote in a letter to his mother whom he met after a long separation at the Under White Eagle Hotel in 1848. In a nearby cafe he used to drink coffee and read newspapers. He strolled along City streets and Odra River embankment. A poet and dramatist of Polish Romanticism, he visited Wrocław twice.
 

Zgłoś uwagę