Wrocław. Europejska Stolica Kultury

Interwencyjne spotkanie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego

Interwencyjne spotkanie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego zorganizowano w następstwie wydarzeń, do których doszło podczas wykładu profesora Zygmunta Baumana.  


Interwencyjne spotkanie Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego zorganizowano w następstwie wydarzeń, do których doszło podczas wykładu profesora Zygmunta Baumana.  Debatę pod tytułem „Faszyści, rasiści – państwo, miasto, społeczeństwo”  poprowadził w środę 17 lipca Jacek Żakowski.  Jego gośćmi byli wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, wiceprezydent miasta Wrocławia Anna Szarycz, Agata Teutsch z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Jacek Purski ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Do tej pory działalność Akademii opierała się na cyklicznych, comiesięcznych spotkaniach, na które składały się środowe debaty i czwartkowe warsztaty poświęcone szeroko rozumianej kulturze, w jej wzajemnych powiązaniach z innymi sferami życia: ekonomiczną, edukacyjną czy ekologiczną. Spotkania te polegają nie tylko na krytycznej dyskusji poświęconej kondycji kulturalnej współczesnych społeczeństw oraz miast, ale także na próbach wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby okazać się remedium na diagnozowane problemy.

Obecnie, obok cyklicznych spotkań, uruchamiamy także nową działalność Akademii o charakterze interwencyjnym. Społeczne Interwencje organizowane w ramach Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego mają otwierać i pobudzać publiczną dyskusję dotyczącą dynamicznie pojawiających się, bieżących, a często także palących, wydarzeń dokonujących się w przestrzeni kulturalnej, społecznej i politycznej.     

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście dyskutowali na temat ostatnich zajść na Uniwersytecie Wrocławskim podczas wykładu profesora Zygmunta Baumana oraz dynamiką rozwoju ruchów rasistowskich i faszystowskich w Polsce i we Wrocławiu. Zastanawiano się również, co władze rządowe i samorządowe oraz organizacje z III sektora mogą zrobić, by przeciwdziałać zjawisku. Wśród uwarunkowań wpływających na występowanie skrajnych ruchów prawicowych w Polsce wymieniono m. in.: system edukacji, kondycję społeczeństwa obywatelskiego, związki pomiędzy klubami piłkarskimi a środowiskami faszystowskimi czy niewystarczające działania służb bezpieczeństwa.

Tematy poruszane w pierwszej części spotkania były kontynuowane w czasie dyskusji z publicznością. Pytano zarówno o szczegóły aktualnych i deklarowanych rozwiązań problemu, jak i systemowe przyczyny zjawiska. Poruszane kwestie będą przedmiotem dyskusji w czasie warsztatów prowadzonych przez Jacka Żakowskiego oraz Agaty Teutsz, które odbędą się w klubie Puzzle w dniu 18 lipca.

 

PODSUMOWANIE INTERWENCYJNEJ SPOŁECZNEJ AKADEMII KULTURY


Podczas interwencyjnego spotkania Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego Faszyści, rasiści, społeczeństwo obywatelskie, które odbyło się w minioną środę, nie zabrakło emocji, zdecydowanych wymian zdań oraz ważkich głosów. Oprócz zaproszonych gości – wojewody Aleksandra Skorupy, wiceprezydent Anny Szarycz, Agaty Teutsch z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Agaty Ferenc z Nomady oraz Jacka Purskiego ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” – w spotkaniu aktywny udział wzięło bardzo wiele osób zgromadzonych tego wieczora w klubie Puzzle. Spotkanie ujawniło palącą potrzebę sformułowania ramowego programu działań antydyskryminacyjnych dla Wrocławia oraz szerszą koordynację inicjatyw podejmowanych obecnie na tym polu przez rozmaite grupy. Co istotne, w gorącej atmosferze debaty rozmaite grupy reprezentowane podczas spotkania wyraziły wolę współpracy. Z ust pani wiceprezydent Szarycz padła również deklaracja o stworzeniu specjalnego planu współpracy z klubem sportowym WKS Śląsk na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i motywowanej nią nienawiści.

Napięcia, które uwydatniły się podczas środowej debaty, jak również w początkowej fazie czwartkowego warsztatu Społecznej Akademii Kultury, zostały w istotnej mierze przezwyciężone w jego dalszej części. Długa i dynamiczna dyskusja zaowocowała wypracowaniem ramowych rekomendacji roboczo sformułowanych jako Program przeciwdziałania  dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami we Wrocławiu [dokument do pobrania: SAK Interwencje]. Wola współpracy na rzecz zmiany niekorzystnej sytuacji okazała się siłą pojednawczą, dzięki której mimo różnicy zdań na kilku ważnych polach uczestnicy spotkania doszli do konsensusu. Symbolicznym,  ale także praktycznym tego efektem było powołanie koordynatorów, po jednym ze strony miasta oraz ze strony organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie integrowanie różnorodnych działań dokonujących się na rzecz wspólnego celu, jakim jest przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Magistrat reprezentował będzie Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, pan Jarosław Delewski, natomiast środowisko organizacji pozarządowych pani Katarzyna Pawlik ze stowarzyszenia NOMADA. Zgłoś uwagę