Hanna Suchocka laureatką Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Była premier RP otrzymuje nagrodę m.in. za owocny udział w stworzeniu fundamentów III Rzeczypospolitej, jak podkreśliła w uzasadnieniu kapituła. Hanna Suchocka jest wyróżnieniem bardzo zaskoczona. – Nigdy nie zakładałam, że mogę uzyskać nagrodę, którą on ustanowił – mówi. Przyznany jej laur odbierze dopiero jesienią, z uwagi na zaistniałą sytuację. 

  • Profesor Hanna Suchocka odbierze Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego jesienią/fot. mat. pras.


Laur dla myślących o państwie jako dobru wspólnym

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego została ustanowiona w 2004 roku zarówno przez legendarnego „Kuriera z Warszawy”, jak i miasto Wrocław, Kolegium Europy Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Jest przyznawana ludziom, którzy uosabiają „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”, a także instytucjom, jakie miały znaczący wkład w obalenie komunizmu, odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. 

– Myślenie o państwie jako dobru wspólnym, to jest ta lekcja, którą wciąż mamy do odrobienia. Cała transformacja była próbą stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Państwa rozumianego jako dobro wspólne, gdzie wszyscy czujemy się za nie odpowiedzialni – zwraca uwagę Hanna Suchocka.

Dr Adolf Juzwenko, sekretarz kapituły Nagrody oraz dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, podkreśla, że Hanna Suchocka po przełomie 1989 roku dążyła do demokratycznych przemian w naszym kraju. – Na stanowisku premiera stała na straży wolności, demokracji oraz poszanowania prawa. Niejednokrotnie udowodniła, iż są to wartości dla niej najwyższe – mówi dr Juzwenko.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreśla natomiast ogromny wkład Hanny Suchockiej w rozwój samorządności oraz idei samorządu terytorialnego. – Nie możemy zapominać, że to rząd Hanny Suchockiej jest autorem reformy samorządowej, zakładającej wprowadzenie powiatów i dużych województw. Z dzisiejszej perspektywy widzimy, jak ważna była tamta inicjatywa i jak mocno przyczyniła się do budowy samorządu, który znamy dzisiaj. Szczególnie we Wrocławiu jesteśmy za to bardzo wdzięczni – nie ma wątpliwości Jacek Sutryk.

Osobisty wymiar nagrody

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego była zawsze wręczana 4 czerwca, w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów z 1989 roku.

W tym roku jednak, z powodu pandemii, uroczystość nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, a Hanna Suchocka odbierze wyróżnienie prawdopodobnie dopiero jesienią.

Nagroda jest dla niej szczególnie ważna nie tylko ze względu na ideę, ale także osobę Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który, jak przyznała była premier, od początku transformacji był jej szczególnie bliski. – On zawsze nazywał mnie Hanką, ja nazywałam go wujem – wspomina laureatka. 

Hanna Suchocka urodziła się w 1946 roku. Nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dama Orderu Orła Białego. Była pierwszą w Polsce kobietą-premierem (1992-1993). Pełniła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego (1997-2000), a także ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim (2001-2013). 

W latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji.

Dotychczasowi laureaci Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

2004 – Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991)
2005 – George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989-1993)
2006 – Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
2007 – Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005
2008 – Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka
2009 – Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003)
2010 – Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej w latach 1989–1990, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007
2011 – Jerzy Koźmiński– prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
2012 – Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998-2003 i 2004-2009
2013 – Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia
2014 – Zbigniew Brzeziński – w latach 1977-1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA
2015 – Tomas Venclova – litewski poeta, eseista i prozaik, profesor Uniwersytetu w Yale (USA)
2016 – Biskup Borys Gudziak – biskup Eparchii Świętego Włodzimierza Wielkiego w Paryżu, twórca Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.
2017 – Kardynał Henryk Gulbinowicz – emerytowany Arcybiskup Metropolita Wrocławski
2018 – Szewach Weiss – były Ambasador Izraela w Polsce
2019 – Joachim Gauck – były Prezydent Niemiec w latach 2012-2017.Zgłoś uwagę