Grekokatolicy przy Łaciarskiej 34

W czwartek, 17 marca, na sesji Rady Miejskiej radni zdecydują o cenie sprzedaży Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego, lokalu w kamienicy przy ul. Łaciarskiej 34. Sprawa budzi wiele emocji.

  • Kamienica, ul. Łaciarska 34 we Wrocławiu

    Kamienica przy Łaciarskiej 34, fot. Arkadiusz Cichosz


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym w 2009 r), nieruchomość położona przy ul. Łaciarskiej 34 posiada funkcje z przeznaczeniem pod m.in. obiekty sakralne oraz zabudowę zamieszkiwania wspólnot religijnych. Miasto od ponad 10 sprzedaje udziały w tej kamienicy Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej. Decyzją radnych w 2007, 2010 i 2013 roku poszczególne udziały sprzedawane były za 10 tys. zł. Tak ma być i tym razem. Na sesji, 17 marca, radni zdecydują o sprzedaży ostatnich 15 proc. udziałów w tej nieruchomości.

– Miasto od lat 90. kontynuuje przekazywanie tej nieruchomości na potrzeby kościoła greckokatolickiego. Nie sprzedajemy mieszkań, a udział we własności nieruchomości. Za każdym razem radni ustalali cenę udziału na 10 tys. zł – mówi Lech Filipiak, dyr. Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji UM we Wrocławiu.

Grekokatolicy we Wrocławiu

Nieformalna greckokatolicka wspólnota parafialna we Wrocławiu istniała od 1956 roku. Nabożeństwa sprawowane były w kościele pw. Krzyża Świętego na Ostrowie Tumskim. W 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił greckokatolicką Diecezję Wrocławsko-Gdańską ze stolicą biskupią we Wrocławiu.

– Nowa diecezja nie miała ani własnej katedry ani zaplecza na kurię i mieszkanie biskupa. Stąd też decyzja o przekazaniu przez Ojca Świętego w 1997 r na własność kościoła św. Wincentego oraz poszukiwanie razem z władzami miasta nieruchomości na potrzeby kurialne nowej jednostki kościelnej – mówi bp. Włodzimierz R. Juszczak, Biskup Wrocławsko-Gdański Kościoła Greckokatolickiego.

Kamienica przy Łaciarskiej 34, fot. Arkadiusz Cichosz

Kamienica przy Łaciarskiej 34

Kamienica przy ul. Łaciarskiej 34 była budynkiem parafialnym kościoła pw. św. Wincentego i św. Jakuba. Jeszcze po wojnie mieszkały w niej siostry zakonne. Budynek został upaństwowiony przez władze komunistyczne w latach 60. W 2000 r. grekokatolicy rozpoczęli starania o odzyskanie budynku byłej plebanii kościoła św. Wincentego.

– Sytuacja formalno-prawna uniemożliwiła złożenie wniosku do Komisji Majątkowej o odzyskanie utraconej własności kościelnej. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem był wykup budynku na zasadach określonych przez Radę Miejską. Przychylne takiemu rozwiązaniu były ówczesne władze Wrocławia – mówi bp. Włodzimierz R. Juszczak.

Pierwszą uchwałę o przekazaniu części kamienicy na potrzeby Biskupa Wrocławsko-Gdańskiego podjęły władze miasta w 2001 r. Obecnie Diecezja Wrocławsko-Gdańska jest właścicielem 85% budynku przy ul. Łaciarskiej 34.

Remonty kamienicy

Bp. Włodzimierz R. Juszczak podkreśla, że od roku 2001 budynek przy ul. Łaciarskiej 34 przeszedł gruntowny remont, od dachu po piwnice. Wyremontowano mieszkania, wymieniono wszystkie instalacje wewnętrzne oraz stolarkę okienną. Odremontowano również klatkę schodową oraz elewację zewnętrzną. Diecezja wydała na to ponad 2 mln zł.

– Oprócz remontu elewacji oraz klatki schodowej wszystkie pozostałe koszty remontu kamienicy w stu procentach pochodziły ze środków własnych diecezji – mówi biskup i dodaje, że remont klatki schodowej oraz elewacji zewnętrznej kamienicy został przeprowadzony w roku 2012 i kosztował blisko 600 tys. zł.: – Wówczas Diecezja Wrocławsko-Gdańska była właścicielem około 70% kamienicy. Gmina Wrocław zapłaciła za remont 30% swojej części klatki schodowej oraz elewacji kamienicy. W celu pozyskania środków na remont swojej części, tj. 70% kamienicy, Diecezja Wrocławsko-Gdańska złożyła wniosek w otwartym konkursie na remont zabytkowych wrocławskich kamienic. Otrzymała 312 tys. zł dofinansowania. Ostatecznie na remont klatki schodowej oraz elewacji diecezja wydała z własnych środków ponad 150 tys. złotych.

Budynek na potrzeby duszpasterskie

Jak mówi bp. Włodzimierz R. Juszczak, Diecezja Wrocławsko-Gdańska stara się odzyskać własność kościelną utraconą przez Kościół Katolicki w czasach komunistycznych: – Budynek ponownie służy wspólnocie katolickiej, chociaż tradycji wschodniej. Oprócz mieszkań biskupa i kapłanów znajdują się w nim pomieszczenia biurowe. Służy on również potrzebom duszpasterskim wiernym Kościoła Greckokatolickiego oraz coraz liczniej przybywającym do Wrocławia obywatelom Ukrainy, z których znaczna część przynależy do Kościoła Greckokatolickiego. W budynku odbywają się m.in. spotkania integracyjne, próby zespołów parafialnych oraz coniedzielne spotkania wiernych. Planowane są zajęcia integracyjne, które pomogą obywatelom Ukrainy odnaleźć się w nowym środowisku, poznać język polski, zapoznać się z obowiązującymi w Polsce procedurami i przepisami prawnymi oraz, w razie potrzeby, poradzić sobie ze znalezieniem pracy czy mieszkania.

– Od decyzji radnych Wrocławia, radnych miasta, które szczyci się tolerancją, otwartością na ludzi, w tym również ze Wschodu Europy, a także zwalcza wszelkiego rodzaju ksenofobię będzie zależało, czy budynek przy ul. Łaciarskiej 34 we Wrocławiu w całości powróci do Kościoła Katolickiego i czy będzie on mógł nadal służyć potrzebom duszpasterskim, to jest tym, dla których został zbudowany – zaznacza bp. Włodzimierz R. Juszczak.

Zgłoś uwagę