wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

24°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 18:50

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Dla mieszkańca
 3. Wybory do rad osiedli 2021 [SERWIS SPECJALNY]
 4. Zanim zagłosujesz - rejestr wyborców

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby uprawnione do głosowania w wyborach powszechnych. Na jego podstawie tworzony jest spis wyborców, który trafia w dniu wyborów do komisji wyborczej. W wyborach do Rad Osiedli wyborca musi wcześniej zadbać o umieszczenie go w rejestrze wyborców. Nie wydaje się zaświadczeń o możliwości głosowania w innym miejscu. Najważniejsze informacje na temat rejestru wyborców.

Reklama

W rejestrze wyborców znajdują się obywatele Polski, którzy są na stałe zameldowani na Osiedlu. Wyborcy ci nie muszą nic robić, poza udaniem się do lokalu wyborczego 17 października i oddaniem głosu.

W innym przypadku, żeby zagłosować w wyborach do Rad Osiedli należy dopisać się do stałego rejestru wyborców Osiedla. Można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich UM. Zabierz ze sobą dowód tożsamości.

Na swój wniosek mogą się do niego dopisać:

 • obywatele UE - nawet jeśli są zameldowani na pobyt stały na terenie Osiedla, 
 • osoby, które są wpisane do rejestru wyborców w innej gminie lub na innym Osiedlu,
 • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały, 
 • wyborcy, którzy nigdzie nie zamieszkują, ale stale przebywają we Wrocławiu,
 • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres stałego zameldowania.

Wniosek o wpis do stałego rejestru wyborców należy złożyć do 11 października 2021 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich UM ul. G. Zapolskiej 4 (II piętro), jednym z Centrów Obsługi Mieszkańca lub za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku błędów w rejestrze można złożyć pisemną lub ustną uwagę na ten temat.

Wniosek o wpis do rejestru

Wymagane załączniki do wniosku:

1) kopia dowodu tożsamości,

2) pisemna deklaracja obywatelstwa i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) dowody na stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem, mogą to być:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu),
 • meldunek czasowy,
 • rachunki za media w lokalu (gaz, prąd),
 • potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania,
 • potwierdzenie zamieszkiwania złożone przez osobę mającą tytuł do lokalu. 

Upewnij się, że jesteś w stałym rejestrze wyborców na swoim osiedlu albo złóż wniosek o wpisanie do niego, jeśli: 

 • zmieniłeś/ zmieniłaś adres zamieszkania lub zameldowania,
 • jesteś zameldowany/ zameldowana na pobyt czasowy,
 • nie masz meldunku.

Lista wymaganych wniosków i dokumentów znajduje się na www.bip.um.wroc.pl

Stały rejestr wyborców a spis wyborców 

Na podstawie stałego rejestru wyborców sporządzane są spisy wyborców, czyli listy osób uprawnionych do głosowania w danej komisji wyborczej. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Jeśli nie jesteś pewien, czy jesteś w spisie wyborców to od 4 do 8 października 2021 r. możesz złożyć pisemny wniosek o udzielenie informacji na ten temat. Wnioski można składać do Centrum Obsługi Mieszkańca. W tym okresie można również wnieść pisemną lub ustną uwagę w sprawie  pomyłek w spisie. Zostanie ona rozpatrzona w ciągu 3 dni od daty jej zgłoszenia.

W dniu głosowania 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać komisji dowód osobisty lub inny  dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. Komisja wydaje opieczętowaną kartę do głosowania, a wyborca potwierdza jej otrzymanie  podpisem.

Jeśli jesteś w stałym rejestrze wyborców, ale w dniu głosowania okaże się, że nie ma cię w spisie wyborców, komisja wyborcza może sprawdzić tę informację, dopisać cię do spisu i pozwolić na głosowanie. 

Wybory do rad osiedli 2021 [SERWIS SPECJALNY]

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl