wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Aktualności
  4. Wyniki konkursu na projekt parku Henrykowskiego
wieża ciśnień na terenie projektowanego parku Henrykowskiego fot. ZZM
wieża ciśnień na terenie projektowanego parku Henrykowskiego

Brak jednoznacznych zwycięzców w konkursie na projekt parku Henrykowskiego. Sąd Konkursowy zadecydował o nie przyznaniu pierwszego i drugiego miejsca. Trzecią równorzędną nagrodę przyznano dwóm ze zgłoszonych projektów.

Reklama

Zakończył się jednoetapowy konkurs na opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania terenu kolejowego w rejonie ulic Henrykowskiej i Paczkowskiej (Południe ) jako „Park Henrykowski - Część I”. Projekt realizowany jest w ramach zadania z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 (projekt nr 5 pn. Park Henrykowski -#KolejNaZieleń”).

W konkursie przewidziane zostały następujące nagrody: I miejsce – 20.000,00 zł, II miejsce – 15.000,00 zł, III miejsce – 10.000,00 zł, a także zaproszenie co najmniej dwóch ze zwycięzców do negocjacji w celu udzielenia zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.  

W konkursie złożonych zostało 12 wniosków, 10 z nich zakwalifikowano. Ostatecznie wpłynęły 4 prace konkursowe, 3 z nich spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Przed rozpoczęciem konkursu, przeprowadzono konsultacje społeczne.

Wyniki konkursu

  • Projekt nr 1: 56,00 punktów [trzecia nagroda]. Autor: PM Projekt sp. z o.o.
  • Projekt nr 2: 59,22 punktów [trzecia nagroda]. Autor: NM Architekci (Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski)
  • Projekt nr 3: [praca nie podlegała ocenie ze względu na braki formalne i merytoryczne]. Autor: KMP Poniewierka sp. z o.o., AIS Śliwa Dobosz sp. z o.o. s.k., Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominika Krop Andrzejczuk
  • Projekt nr 4: 13,33 punktów. Autor: Alicja Ścigaczewska

Projekt nr 1 (trzecia nagroda), PM Projekt sp. z o.o.

Przedstawiamy poniżej uzasadnienie decyzji Sądu Konkursowego. Protokół z obrad oraz rysunki projektów do pobrania, znajdują się pod artykułem.

Uzasadnienie decyzji

Powodem było to, że żadna z zakwalifikowanych do oceny prac w wystarczający sposób nie nawiązuje do istniejącego kontekstu miejsca i nie wykorzystuje w pełni jego potencjału, jak i nie uwzględnia znacznych ograniczeń wynikających z obecnego stanu zagospodarowania terenu objętego opracowaniem w ramach konkursu. Prace nagrodzone ex aequo trzecią nagrodą prezentują wysoki poziom warsztatu projektowego oraz zawierają pojedyncze elementy, które są wartościowe i oryginalne, co sprawia, że mogą stać się punktem wyjścia do dalszej dyskusji i negocjacji w celu wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania.

Poniżej wymienione szczegółowe uwagi dotyczą wszystkich przedłożonych prac i są na tyle istotne, że uniemożliwiły Sądowi konkursowemu wyłonienie najlepszej z nich i nagrodzenie jej pierwszą nagrodą, co oznaczałoby jej w pełni realizacyjny charakter.

Projekt nr 2 (trzecia nagroda), NM Architekci (Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski)

W przedstawionych propozycjach zagospodarowania terenu parku nie uwzględniano lub uwzględniano jedynie częściowo, istniejącego ukształtowania terenu, a w szczególności występowania nasypu i wąwozu, które zlokalizowane są na południe od sztucznie ukształtowanego wzniesienia. Elementy te są jednocześnie potencjałem, jak i ograniczeniem terenu objętego opracowaniem konkursowym.

Wszystkie prace konkursowe nie eksponują w wystarczający sposób zachowanych w terenie reliktów peronów, platform kolejowych oraz torowisk, np. widoczne są na całym obszarze opracowania: tłuczeń, podkłady betonowe, a także fragmenty torów we wschodniej jego części. Elementy te, zdaniem Sądu konkursowego, stanowią punkt wyjścia do tworzenia miejsc ogniskujących kompozycję parku. Mają one układ narzucający liniową kompozycję przyszłego zagospodarowania terenu. Mimo zawartych w opisach prac odniesień do dawnego układu torowisk nie zostały one prawidłowo i w wystarczający sposób odczytane w terenie i odzwierciedlone w projektach.

Żadna z prac nie pokazuje roli dominant krajobrazowych (np. Sky Tower), w tym dominant poprzemysłowych  (np. kolejowej wieży ciśnień we wschodniej części obszaru) w układzie planowanego parku, jak również istniejących i projektowanych wnętrz krajobrazowych, otwarć i zamknięć, czy osi widokowych.

Mankamentem prac jest także brak w analizach pokazania faktycznych powiązań planowanego parku z innymi terenami zieleni w mieście, chociażby poprzez tereny wzdłuż torów kolejowych, z Parkiem Tarnogajskim, czy Przedmieściem Oławskim.

Pliki do pobrania

Posłuchaj podcastu

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl