wroclaw.pl strona główna Najświeższe wiadomości dla mieszkańców Wrocławia Dla mieszkańca - strona główna

Infolinia 71 777 7777

9°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 22:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Dla mieszkańca
  3. Edukacja
  4. Aktualności z edukacji
  5. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022 we Wrocławiu. Pytania i odpowiedzi

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022 we Wrocławiu. Pytania i odpowiedzi

Redakcja www.wroclaw.pl,

dzieci z Przedszkola nr 121 przy ul. Tramwajowej fot. Tomasz Hołod/www.wroclaw.pl
dzieci z Przedszkola nr 121 przy ul. Tramwajowej

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do szkół i przedszkoli we Wrocławiu. Rodzice pytają, odpowiada Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. Zamieszkanie, wielodzietność, samotność rodzica - sprawdź, żeby wiedzieć.

Reklama

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: złożenie wniosku 

Czy wystarczy wypełnić wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji?

Tak, wniosek wprowadzony w elektronicznym systemie rekrutacji wraz z załącznikami zostaje podpisany przez rodzica elektronicznie. Uznaje się to za kompletne złożenie wniosku.

Instrukcja jak wypełnić zgłoszeni w rekrutacji do przedszkoli

Jeżeli rodzic nie ma profil zaufanego lub e-PUAP, będzie musiał złożyć wniosek rekrutacyjny osobiście w placówce.

Jak wypełnić załączniki

Czy złożony i podpisany elektronicznie wniosek może zostać poprawiony?

Tak - do momentu zamknięcia etapu wprowadzenia wniosków przez rodziców. Należy jednak pamiętać, aby poprawiony wniosek ponownie podpisać elektronicznie.

Jak rodzic będzie mógł złożyć wniosek, jeśli nie dysponuje komputerem z internetem?

Będzie mógł pójść do placówki I wyboru i pobrać papierowy kwestionariusz rekrutacyjny, wypełnić go i złożyć w tej placówce.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: samotne wychowywanie

W jaki sposób udokumentować samotne wychowywanie dziecka?

Należy załączyć w systemie prawomocny wyrok sądu rodzinnego, orzekający rozwód lub separację bądź akt zgonu, a także wypełnić i załączyć oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. Dodatkowo w razie wątpliwości przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu (np. wyrok sądu). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do którego stosuje się przepisy, dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, przeprowadzanego przez odpowiednie instytucje publiczne, np. MOPS.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: niepełnosprawność kandydata

Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością może ubiegać się tylko o miejsce w przedszkolu integracyjnym?

Nie, może wybrać również przedszkole ogólnodostępne.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: niepełnosprawność rodziców

Czy punkty za niepełnosprawność rodziców sumują się, czy kandydat otrzymuje 200 pkt, bez znaczenia, ile jest osób niepełnosprawnych w rodzinie?

Są dwa kryteria do wyboru: albo oboje rodzice są niepełnosprawni, albo jeden. Nie można zaznaczyć obu tych kryteriów jednocześnie. Za niepełnosprawność rodziców maksymalnie można otrzymać 200 pkt.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: wielodzietność

Czy można zaznaczyć kryterium wielodzietności, jeśli dzieci z poprzedniego związku wychowują się w innym domu (z drugim rodzicem)?

Nie. Chodzi o troje i więcej dzieci w jednym gospodarstwie domowym.

Czy można zaznaczyć kryterium wielodzietności, jeśli dziecko ukończyło 18. rok życia?

Tak, jeżeli jest to dziecko uczące się i wychowywane we wspólnym gospodarstwie domowym.

Czy rodzina wychowująca obecnie dwoje dzieci, która spodziewa się kolejnego dziecka, uznawana jest za rodzinę wielodzietną?

Jeśli powiększenie rodziny nastąpi w okresie składania wniosku rekrutacyjnego, to rodzice mogą zaznaczyć kryterium wielodzietności. Jeśli urodzenie nastąpi po terminie składania wniosków rekrutacyjnych, rodzice nie będą mogli skorzystać z tego kryterium.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: dochód

Co należy wpisać jako dochód - kwotę brutto czy netto?

Należy wpisać dochód netto, co do grosza (nie należy zaokrąglać dochodu).

Które miesiące bierze się pod uwagę przy obliczaniu dochodu?

Dowolne trzy miesiące z 6 poprzedzających złożenie wniosku (nie muszą być kolejne), przy czym dochód matki i ojca należy podać z tych samych miesięcy.

Jakie zarobki należy wpisać, jeżeli są one w walucie obcej?

Należy dokonać przeliczenia dochodu na złotówki po średnim kursie NBP na dzień 23.03.2022.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: zamieszkiwanie we Wrocławiu

Co w przypadku, gdy ktoś planuje przeprowadzkę do Wrocławia po terminie rekrutacji elektronicznej i np. od lipca będzie to jego miejsce zamieszkania?

Jeśli ma już dokument, który potwierdza, że jego miejsce zamieszkania będzie we Wrocławiu, to może wziąć udział w elektronicznej rekrutacji.

Czy trzeba być zameldowanym we Wrocławiu?

Nie, nie trzeba być zameldowanym. Rodzic, wypełniając wniosek w systemie, wpisuje aktualny adres zamieszkania. Jeśli adres nie pokrywa się z adresem zameldowania, będzie musiał załączyć odpowiedni dokument.

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

  1. a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
  2. b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2022 r.,
  3. c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem (np. umową przedwstępną z deweloperem, aktem notarialnym zakupu nieruchomości, umową najmu).

Rekrutacja do szkół i przedszkoli: zatrudnienie rodziców

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie wystawione od stycznia 2022 r. jest ważne przez cały okres rekrutacji, czyli do 31.08.2022 r.

Czy umowa-zlecenie lub umowa o dzieło są traktowane jako praca i można wskazać je w formularzu rekrutacyjnym?

Każda umowa (umowa-zlecenie, o dzieło, działalność gospodarcza itd.) jest traktowana jako praca.

Czy osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym jest traktowana jako osoba zatrudniona?

Tak - są to osoby pozostające w stosunku pracy. Osoby takie po zaznaczeniu odpowiedniego kryterium są zobligowane do dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu przy składaniu dokumentacji w placówce. Jeżeli osoba prowadzi działalność gospodarczą, składa odpowiednie oświadczenie.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl