wroclaw.pl Najnowsze wiadomości dla mieszkańców Wrocławia
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 10°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

We Wrocławiu działa Centrum Kreatywności TALENT

Z zajęć w centrum korzysta już około 300 dzieci.

W budynku przy ul. Jedności Narodowej 117 od kilku miesięcy funkcjonuje Centrum Kreatywności TALENT. Korzysta z niego około 300 przedszkolaków i uczniów. 

Reklama

Zgodnie z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów ostatnie tego typu placówki zakończyły swoją działalność 1 września 2019 r. W stolicy Dolnego Śląska uznano jednak, że należy powołać specjalną placówkę, w której zarówno dotychczasowi gimnazjaliści, jak i pozostali uczniowie będą mogli skorzystać z oferty dodatkowych zajęć, zawodów czy projektów, wypełniając w ten sposób lukę po zlikwidowanych gimnazjach. Powstanie nowego centrum wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom rodziców i nauczycieli dotyczącego wsparcia rozwoju młodych wrocławian.

Na terenie Wrocławia działają 4 młodzieżowe domy kultury. Specjalistyczna placówka wychowania pozaszkolnego - Centrum Kreatywności TALENT jest uzupełnieniem oferty dla dzieci i młodzieży uzdolnionych, z potencjałem rozwojowym z jednoczesną formą pomocy dla uczniów z trudnościami w sferze społeczno-emocjonalnej.

 - Jest to również placówka wykorzystująca wypracowane metody pracy i kontynuująca projekty prowadzone w wygaszonych gimnazjach. Potrzeby dzisiejszego Wrocławia są bowiem tak duże, że nie można nie wykorzystać potencjału tkwiącego w młodych ludziach – podkreśla Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UMW

Decyzję o utworzeniu Centrum Kreatywności TALENT jednogłośnie podjęto podczas Sesji Rady Miejskiej Wrocławia z 13 czerwca 2019 r. Za utworzeniem pozaszkolnej placówki specjalistycznej zagłosowało 34 radnych (3 głosy nieoddane). 

Rozwijanie wrodzonych talentów uczniów

Placówka działa w budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 15 przy ul. Jedności Narodowej wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2. Obiekt ten planowano najpierw przeznaczyć na potrzeby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104. Jednak z uwagi na stan techniczny budynku, podlegającego ochronie Miejskiego Konserwatora Zabytków, zdecydowano, że szkoła od września będzie się mieścić w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 przy ul. Kamiennej 99-101, a przy Jedności Narodowej otwarte zostanie specjalistyczne centrum.

TALENT ma realizować zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne, a także warsztaty czy sympozja, skupiając się przede wszystkim na rozwijaniu zainteresowań i szczególnych uzdolnień oraz umiejętności uczniów. Nauczyciele w Centrum będą także pomagać w przygotowaniu wychowanków do konkursów i olimpiad przedmiotowych. Dodatkowo przewidziano organizację zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

– Wrocław to jedno z pierwszych miast, które na szeroką skalę wprowadziło pracę z dziećmi szczególnie zdolnymi. Powołanie Centrum Kreatywności TALENT jest kolejną możliwością rozwoju i pielęgnowania uzdolnień wychowanków. Mamy wiele uzdolnionych dzieci, talenty już odkryte i te, które dopiero należy zdiagnozować już od najwcześniejszych lat dziecka, współpracując przede wszystkim z jego rodzicami i poradniami psychologiczno–pedagogicznymi – mówi Izabela Suleja, dyrektor Centrum Kreatywności TALENT.

 

Terminy zajęć i rekrutacja

Zajęcia w Centrum Kreatywności TALENT odbywają się zarówno przed południem, jak i po południu 5 dni w tygodniu w grupach do 12 osób w zbliżonym wieku. Planowane są również lekcje indywidualne. Tematyka zajęć zależna jest od aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży. Godzina zajęć potrwa 60 minut, a korzystać z nich mogą nie tylko dzieci i młodzież, ale także nauczyciele i rodzice, dla których są organizowane specjalne warsztaty.

Wszystkie zajęcia w Centrum Kreatywności TALENT są bezpłatne. 

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama