Wrocław. Europejska Stolica Kultury

BREAKING MUSE: Olimpiada Teatralna

Idea Olimpiady Teatralnej stworzona została przez Theodorosa Terzopoulosa, wybitnego greckiego reżysera i pedagoga oraz ówczesną Minister Kultury Grecji, panią Melinę Mercouri w początkach lat 90-tych, a jej pierwsza edycja miała miejsce w roku 1995 w Delfach. Olimpiada Teatralna we Wrocławiu w roku 2016 będzie siódmą jej edycją (w październiku 2014 odbywa się w Pekinie), a jej główny nurt realizowany będzie pod hasłem, które jest parafrazą tytułu jednego z tekstów Jerzego Grotowskiego: „Świat Miejscem Prawdy”.
Prezentowane nagranie pochodzi z konferencji prasowej, która odbyła się w grudniu 2014 roku w Operze Wrocławskiej we Wrocławiu, Europejskiej Stolicy Kultury 2016.


Dorobek Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej, pragniemy poszerzyć o nowe wątki i motywy skupione wokół kluczowej idei spotkania najwybitniejszych twórców europejskiego teatru trzech pokoleń na przełomie XX i XXI wieku.


Zależy nam także, by organizowana we Wrocławiu Olimpiada Teatralna stała się przyczynkiem do poważnej i pogłębionej refleksji na temat kierunków ewolucji teatru europejskiego w ostatnim stuleciu. Olimpiadzie towarzyszyć będzie konferencja „Les réformes et les protagonistes de la scène européenne dans le siècle du renouveau 1916–2016” („Protagoniści i przemiany europejskiej sceny w wieku rozkwitu 1916–2016”) przygotowana pod naukowym kierownictwem prof. Georgesa Banu (Sorbonne IV).
W trakcie Olimpiady odbędzie się również seminarium European Theatre Perspectives, poświęcona piśmiennictwu i krytyce teatralnej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polish Theatre Perspectives (inicjatywy wydawniczej i portalu wspólnie realizowanego przez Instytut Grotowskiego oraz Brytyjskie TAPAC).Zgłoś uwagę