Wrocław. Europejska Stolica Kultury

BREAKING MUSE: Głos wykluczonych

Wrocław 2016 TV


Projekt Fundacji Jutropera i Michała Znanieckiego, którego ideą jest łączenie grup wykluczonych społecznie z artystami profesjonalnymi i tworzenie wspólnych spektakli teatralno-muzycznych. Na przestrzeni lat 2013-2016 zrealizowane zostaną tytuły Szukając Leara: Verdi, Sen nocy letniej, Historia żołnierza oraz Piotruś i wilk.

Do każdego z nich zaproszona jest inna grupa wykluczona społecznie - mieszkańcy domów spokojnej starości, więźniowie, chorzy psychicznie, sieroty, mniejszości narodowe.

Ponadto z osobami wykluczonymi pracują i występują artyści profesjonalni, gwiazdy świata opery. Spektakle i warsztaty przygotowane zostaną zarówno przez uczestników polskich, jak i w konfiguracjach zagranicznych z udziałem artystów i instytucji partnerskich miast Wrocławia. Sieć workshopów obejmie ponad 15 miast mieszając języki, doświadczenia, emocje i będzie platformą spotkań nie tylko artystów czy instytucji społeczno-socjalnych, ale i poszczególnych członków grup wykluczonych z oficjalnego obiegu kultury i sztuki. Dzięki takiej współpracy i wymianie artystycznej, projekt będzie mógł zaistnieć w wielu miejscach Europy a ich kulminacja w roku 2016 zakłada prezentację międzynarodowych już spektakli i artystów we Wrocławiu.

W roku 2017 projekt Fundacji Jutropera będzie promowany w świecie, a wyprodukowane wspólnie spektakle pokazane zostaną na innych kontynentach, budując mosty emocjonalne, tworząc wizytówkę artystyczną Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.Zgłoś uwagę