Od 1 września bezpłatna komunikacja dla uczniów [SZCZEGÓŁY]

Od 1 września dzieci i młodzież ucząca się do 21. roku życia będzie podróżowała po Wrocławiu bezpłatnie. Zyskają także osoby represjonowane politycznie.


Rodziny wielodzietne, dzieci do lat 7. Ostatnio seniorzy, którzy ukończyli 69 lat (docelowo 65), wcześniej weterani. Od 1 września 2018 roku do zwolnionych z opłat za przejazdy komunikacją miejską we Wrocławiu dołączą także wszyscy uczniowie i młodzież ucząca się do 21. roku życia, posiadająca ważną legitymację. Z przywileju skorzystają także osoby represjonowane politycznie. 5 kwietnia radni Rady Miejskiej przegłosowali nowe zapisy w uchwale o opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 

Z bezpłatnych przejazdów według uchwały mogą skorzystać:

  • nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, zawodach sportowych lub innych zajęć edukacyjno – wychowawczych;”, 
  • nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno - wychowawczych w przestrzeni miejskiej;”,  
  • uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;  
  • osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;  
  • osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 
 
Ulga do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia), które wejdzie w życie 1 września 2018 r. obowiązywać będzie również w pociągach Kolei Dolnośląskich I Przewozów Regionalnych na terenie Wrocławia (w podróżach pomiędzy stacjami mającymi w nazwie Wrocław).

Pytania i odpowiedzi 

Moje dziecko uczy się w Świdnicy, ale często przyjeżdzamy do Wrocławia. Czy on też objęty jest bezpłatnymi przejazdami? 

Tak. Każdy uczeń legalnie działających w Polsce szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia) posiadający legitymację szkolną może korzystać z bezpłatnych przejazdów.

Jestem cudzoziemcem. Ale uczę się we wrocławskiej szkole, czy obejmują mnie te ulgi? 

Tak. Każdy cudzoziemiec posiadający legitymację z polskiej szkoły objęty jest uchwałą i może podróżować bezpłatnie. Cudzoziemcy, którzy nie uczą się w polskich placówkach mają, jak do tej pory 50 % ulgi na bilety. 

Czy uchwała obowiązuje na liniach podmiejskich. Jeśli tak, to na jakich?

Uchwała obowiązuje na liniach podmiejskich na całych trasach, ale tylko tych gdzie przewozy zleca Gmina Wrocław. Są to linie: 602, 607, 609, 612, 900L, 900P, 901, 904, 908. 910, 911, 914, 917, 920, 921, 923, 924, 930, 931, 934, 936, 937 i 938. Na innych komercyjnych liniach pozamiejskich, których kursowania nie organizuje miasto Wrocław zasady pozostają bez zmian. 

 

Czytaj więcej: Ulgi i bezpłatne przejazdy - komu przysługują? Zgłoś uwagę