Będzie remont ważnych wiaduktów na Tarnogaju i Brochowie

Jest przetarg na stworzenie projektu dla remontu wiaduktów w ciągu ul. Gazowej i Karwińskiej we Wrocławiu. To ważne dla kierowców przeprawy nad torami kolejowymi.

  • Wiadukt w ciągu ul. Karwińskiej /fot. Google Maps

    Wiadukt w ciągu ul. Karwińskiej /fot. Google Maps


Wiadukty nie są w najlepszy stanie, dlatego przejdą generalny remont. Ich podpory pochodzą z 1896 r., a przęsła wykonano w 1962 r. 

– Stan obiektu należy uznać za dostateczny, co w głównej mierze uwarunkowane jest uszkodzeniami przyczółków i ich skrzydeł, które wykonano ponad 110 lat temu. Stan elementów wyposażenia jest zróżnicowany od zadowalającego po niedostateczny – czytamy w ekspertyzie stanu technicznego wiaduktów opublikowanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Czytaj więcej: Będzie przebudowa ul. Koszarowej. Droga ma być szersza

Zaleca się, żeby remont został wykonany "w trybie pilnym". Przebudowy wymagają przede wszystkim wspomniane przyczółki, a do wymiany są m.in. balustrady. Projekt techniczny musi zostać uzgodniony z PKP, a prace budowlane mogą się wiązać z czasowym zamknięciem torów.

Wiadukty zlokalizowane są nad liniami kolejowymi nr 285 i 276 (w ciągu ul. Gazowej) oraz 132 i 763 (w ciągu ul. Karwińskiej). Kursują tam pociągi w relacji Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście, Wrocław Główny – Międzylesie), Bytom – Wrocław Główny) oraz Wrocław Brochów – Wrocław Główny.

Schematyczny przebieg planowanej trasy rowerowej /ZDiUM

Teren inwestycji stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna.

Zgodnie z zapowiedziami ZDiUM-u wyremontowane zostaną podpory, pojawi się nowa izolacja, balustrady i ekrany przeciwporażeniowe. Podpory i płyty pomostu zostaną zabezpieczone antykorozyjnie. Zakłada się także powstanie drogi rowerowej oraz chodnika łączących wszystkie wiadukty.

Projekt należy wykonać w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. Oferty można składać do 9 sierpnia.Zgłoś uwagę