Literacka Nagroda Europy Środkowej

Jury

PRZEWODNICZĄCY JURY

Mykoła Riabczuk (ur. 27 września 1953 r. w Łucku) – ukraiński krytyk literacki, eseista
i publicysta. Ukończył Politechnikę Lwowską i Instytut Literacki im. M. Gorkiego w Moskwie. Był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika „Wseswit” oraz szefem działu krytyki czasopisma „Suczasnist”. Współzałożyciel kijowskiego miesięcznika „Krytyka”. W Polsce publikował na łamach „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, "Krasnogrudy", "Czasu Kultury", "Akcentu", "Dekady Literackiej", "Kultury Enter". Do tej pory ukazały się polskie przekłady jego książek Od Małorosji do Ukrainy (2002 r.), Dwie Ukrainy (2004 r.) oraz Ogród Metternicha (2010 r.). Laureat nagrody POLKUL Foundation za działanie na rzecz dobrych stosunków polsko-ukraińskich (1999 r.), a także Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2002 r.). W roku 2009 otrzymał Odznakę Honorową „Bene Merito” nadaną przez Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego. Obecnie wiceprezes Ukraińskiego PEN Clubu, współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.


 

CZŁONKOWIE JURY

 

Stanisław Bereś (ur. 1950) Historyk literatury, krytyk, eseista, poeta, tłumacz. Profesor polonistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Redaktor „Telewizyjnych Wiadomości Literackich” (TVP 2, od 1996), juror Nagrody Literackiej Nike (1996-2003). Od 1998 koordynator międzynarodowego pilotażowego programu nauczania multimedialnego, członek komitetu redakcyjnego miesięcznika „Odra” (do roku 2003). Opublikował m.in.: „Ostatnia wileńska plejada. Szkice o poezji kręgu Żagarów” (1991), „Uwięziony w śmierci. O twórczości Tadeusza Gajcego” (1992), „Szuflada z Atlantydy” (2002), „Rozmowy ze Stanisławem Lemem” (1987), „Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim” pod pseud. Stanisław Nowicki - (1987), „Historia literatury polskiej w rozmowach XX-XXI” (2002), „Tako rzecze Lem” (2002), „Historia i fantastyka. Rozmowy z Andrzejem Sapkowskim” (2006) oraz tomy wierszy „Wybór niezobowiązujący” (1983), „Już tylko sen” (1990).  

 

Piotr Kępiński (ur. 1964) Poeta, krytyk literacki. Publikował m.in. w "Życiu", "Rzeczpospolitej", "Czasie Kultury", "Dzienniku Portowym", "Twórczości" i "Tyglu Kultury". W tym roku ukaże się jego zbiór szkiców o najmłodszej polskiej literaturze. Pracował m.in. jako szef miesięcznika o rynku książki "Megaron", z-ca redaktora naczelnego pisma literackiego "Czas Kultury". Przez pięć lat był zastępcą kierownika działu zagranicznego "Newsweeka". Od 2006 r. do 2008 szef działu kultury „Dziennika”. Obecnie kieruje działem kultura w „Newsweeku”.

 

 

Ryszard Krynicki (ur. 1943) Poeta, tłumacz, wydawca. Jeden z najwybitniejszych twórców Nowej Fali i polskiej poezji współczesnej. W latach 1972-1973 pracował w redakcji dwutygodnika „Student”. Należał do sygnatariuszy „Listu 59”, wyrażającego protest przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, za co w latach 1976-1980 został objęty zakazem druku. Związany z opozycją demokratyczną, publikował swoje książki w drugim obiegu i wydawnictwach emigracyjnych, współredaktor ukazującego się poza cenzurą „Zapisu” oraz (w latach 1982-1988) podziemnego pisma członków i sympatyków Solidarności „Obserwator Wielkopolski”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich (1976), Fundacji im. A. Jurzykowskiego (1989) oraz Nagrody Gundolfa. W 1988 współzałożył Wydawnictwo a5 publikujące przede wszystkim współczesną poezję. Tłumaczy poetów języka niemieckiego, m.in. Nelly Sachs, Bertolta Brechta, Paula Celana, Reinera Kunze i Hansa Magnusa Enzensbergera. Opublikował m.in. tomy wierszy: „Akt urodzenia” (1969), „Organizm zbiorowy” (1975), „Nasze życie rośnie” (1978), „Niewiele więcej” (1981), „Wiersze, głosy” (1985), „Kamień, szron” (2004).  

 

Tomasz Łubieński (ur. 1938) Dramatopisarz, prozaik, eseista i publicysta. W latach 1971-1981 był członkiem redakcji warszawskiego tygodnika „Kultura”. W 1978 był jednym ze współzałożycieli wydawanego poza cenzurą pisma „Res Publica”. W latach 80. współpracował z londyńskim „Aneksem” i paryskimi „Zeszytami Literackimi”. Był krytykiem literackim w programie telewizyjnym „Dobre książki”. Od 1989 roku redaktor naczelny miesięcznika „Nowe Książki”. Autor kilkunastu sztuk teatralnych, m.in. „Zegary” (1969) i „Koczowisko” (1979) oraz szkiców historycznych. Opublikował m.in.: „Bić się czy nie bić? (1976) , „Bohaterowie naszych czasów” (1986), „Norwid wraca do Paryża” (1989) „M jak Mickiewicz” (1998) „Ani triumf ani zgon” (2004), „Wszystko w rodzinie” ( 2004).  

 

Krzysztof Masłoń (ur. 1953) Publicysta, krytyk literacki od lat związany z „Rzeczpospolitą”. Recenzent książkowy tej gazety i komentator listy bestsellerów „Magazynu Literackiego Książki”. Specjalizuje się w rozmowach z pisarzami, w których koncentruje się na związkach literatury z polityką i życiem społecznym, często w aspekcie historycznym. Autor zbiorów wywiadów i esejów „Lekcja historii najnowszej” (2003), „Żydzi, Sowieci i my” (2005), „Miłość nie jest nam dana” (2005). Ostatnio ukazał się się tom jego wspomnień „Bananowy song” (2006) i kolejny zbiór szkiców literackich „Nie uciec nam od losu” (2006). Laureat branżowych nagród Ikara (2000) i PIKowego Lauru (2005).  

 

Justyna Sobolewska(ur. 1972) Krytyk literacki, dziennikarka. Od 2001 roku redagowała dział książkowy w „Przekroju”, potem pracowała jako redaktor w dziale kultury „Dziennika”, Obecnie pracuje jako dziennikarka w tygodniku „Polityka”. Jest współautorką książki „Jestem mamą” (2004) i antologii opowiadań „Projekt mężczyzna” (2009). Współprowadzi program o książkach „Czytelnia” w TVP Kultura.  

 

 

Mirosław Spychalski(ur. 1959) - prozaik, publicysta,krytyk, autor filmów dokumentalnych. Absolwent Filologii polskiej UWr. W latach 1978-1989 związany z opozycja demokratyczną - Studencki Komitet Solidarności (SKS), NZS, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. W Stanie wojennym internowany. Redaktor i dziennikarz pism podziemnych. Publikował także w w pismach emigracyjnych min. w paryskiej "Kulturze". W latach 1989-92 mieszkał w Nowym Jorku, gdzie współpracował z "Nowym dziennikiem" i z "Radio Wolna Europa". W latach 1987-1993 członek redakcji kwartalnika literackiego "brulion", szef telewizyjnego magazynu kulturalnego Pegaz (1995-1996). Opublikował następujące książki: Tom opowiadań "Opowieść heroiczna" (1989) (wspólnie z Mirosławem Jasińskim),tomik wierszy "Próba ucieczki" 1989 oraz książkę reporterską "Mówi Karpowicz" (wspólnie z Jarosławem Szodą). Obecnie dziennikarz TVP gdzie min. realizuje wspólnie ze Stanisławem Beresiem "Telewizyjne Wiadomości Literackie" (TVP 2)a także krytyk literacki "Dziennika".  

 

Andrzej Zawada (ur. 1948) Historyk literatury, krytyk, eseista, autor radiowy, edytor. Związany z „Literaturą Ludową”, „Twórczością” i „Nowymi Książkami”. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław. Członek Komisji Akademii Europejskiej w Fundacji Krzyżowa. Członek kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Silesia Nova”. Opublikował m.in.: „Gra w ludowe” (1983), „Wszystko pokruszone” (1985), „Dwudziestolecie literackie” (1995), „Bresław” (1996), „Literackie półwiecze 1939-1989” (2001), „Dolny Śląsk. Ziemia spotkania” (2002). Autor monografii „Jarosław Iwaszkiewicz” (1994) i „Miłosz” (1996).Zgłoś uwagę