wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

18°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 10:10

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Zajęcia na wrocławskich uczelniach w trybie zdalnym
Zajęcia na wrocławskich uczelniach w trybie zdalnym

Zajęcia na wrocławskich uczelniach będą odbywały się w trybie zdalnym. Motywacją do podjęcia takiej decyzji są rekordy zakażeń koronawirusem i pogarszająca się sytuacja epidemiczna w Polsce.

Reklama

Wladze Politechniki Wrocławskiej zdecydowały, że zajęcia w trybie zdalnym będą odbywały się do końca semestru zimowego. Uniwersytet Wrocławski także wprowadza zajęcia zdalne, jednak z pewnymi wyjątkami. Uniwersytet Ekonomiczny na zdalne nauczanie zdecydował się już z początkiem roku akademickiego.

Politechnika Wrocławska 

Zajęcia na Politechnice Wrocławskiej będą odbywały się w trybie zdalnym, rektor poinformował również, o tym że obrony prac dyplomowych oraz indywidualne aktywności będzie można realizować stacjonarnie, tylko za zgodą dziekana i promotora. W takim przypadku będą musiały być zachowane zasady bezpieczeństwa.

– Przy podejmowaniu tej trudnej decyzji kierowałem się przede wszystkim troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów uczelni, wpływ na nią miały też liczne głosy studentów, których nie chciałem pozostawiać w sytuacji przedłużania co kilka dni lub tygodni czasu zawieszenia zajęć i niepewności co do możliwości ich realizacji w trybie stacjonarnym – podkreśla rektor Arkadiusz Wójs. – Życzę nam wszystkim ustabilizowania się sytuacji, prosząc jednocześnie o zachowanie ostrożności i rozwagi – w poczuciu odpowiedzialności za siebie, nasze koleżanki i kolegów oraz osoby nam bliskie – czytamy w ogłoszeniu rektora PWr.

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski zmienia sposób prowadzenia zajęć, przechodząc prawie wyłącznie na nauczanie zdalne. Niezależnie od tego, czy w poniedziałek Wrocław będzie w czerwonej strefie – studenci powinni pozostać w domach. Wyjątkiem są ci, którzy mają laboratoria i warsztaty. 

Obostrzenia będą obowiązywać do 15 listopada. Jeśli sytuacja we Wrocławiu i w kraju znacząco się poprawie, po tej dacie Uniwersytet Wrocławski wróci do nauczania hybrydowego. Decyzję rektor Uniwersytetu Wrocławskiego wyda najpóźniej 6. listopada.

– Bezpieczeństwo studentów i prowadzących zajęcia jest dla nas priorytetem – mówi rektor Przemysław Wiszewski. – To najważniejszy element tej układanki. Dlatego od kilku dni intensywnie pracujemy z dziekanami wszystkich wydziałów szukając najlepszych rozwiązań. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, ale ważna jest jakość kształcenia i głos studentów. Jak pokazują opinie od nich spływające - choćby przez portale społecznościowe - nauka hybrydowa albo zdalna - obie te opcje mają podobną liczbę zwolenników i przeciwników – wyjaśnia.

Zasady obowiązujące na UWr od 9 października

  • przeniesienie do formy zdalnej wykładów. Wykłady w formie stacjonarnej mogą się odbywać pod warunkiem, że liczba studentów uczestniczących w wykładzie jest nie większa niż 15 lub stanowi mniej niż 10 proc. miejsc na sali wykładowej,
  • w przypadku konwersatoriów, seminariów i ćwiczeń innych niż laboratoria, praktyki i zajęcia warsztatowe, gdzie nie ma konieczności przebywania wszystkich studentów w salach, stosowanie zajęć hybrydowych lub zdalnych, o ile jest to możliwe bez istotnego pogorszenia jakości kształcenia.

– Pracownicy działu BHP i przedstawiciele dziekanów będą kontrolować i w razie potrzeby interweniować w sytuacji łamania zaleceń sanepidu – mówi rektor Uniwersytetu. – Będziemy sprawdzać i egzekwować liczbę osób w salach i budynkach. Plany zajęć muszą być układane tak, by zapobiec nadmiernemu zagęszczeniu w budynkach uczelni – zapewnia Przemysław Wiszewski.

Uniwersytet Ekonomiczny 

Zajęcia na Uniwesytecie Ekonomicznym we Wrocławiu odbywaja się w trybie zdalnym od początku roku akademickiego. Wizyty interesantów należy ograniczyć do niezbędnego minimum, realizując obsługę administracyjną w sposób zdalny. Studenci swoje wnioski, podania i odwołania składane do Rektora, Prorektora, Dziekana i Prodziekana powinni kierować wyłącznie drogą mailową, odpowiednio na adresy właściwych biur lub dziekanatu.

Po rozpatrzeniu sprawy decyzja przekazywana jest studentowi poprzez USOSweb lub e-mailem. W sytuacjach wyjątkowych uczelnia przewiduje osobistą wizytę w Dziekanacie, w szczególności w celu odbioru dokumentów.

Uniwersytet Przyrodniczy

Na Uniwersytecie Przyrodniczym wszystkie zajęcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz zajęcia dodatkowe będą realizowane zdalnie do 30 października.

Władze uczelni planują wzmocnić, w tym szczególnie trudnym czasie, dbanie o bezpieczeństwo swoich studentów oraz pracowników.

Uniwersytet Medyczny

Ze względu na specyfikę prowadzonych zajęć na Uniwersytecie Medycznym, uczelnia zdecydowała się na przeprowadzanie zajęć w trybie stacjonarnym. Ograniczone zostaną wykłady, seminaria, które wymagają największej liczby uczestników. Zajęcia praktyczne i kliniczne dla najstarszych roczników będą kontynuowane, do chwili kiedy pojawi sie konieczność przerwania ich. 

Władze uczelni zapewniają, że jeśli trzeba będzie wprowadzić zajęcia w trybie zdalnym, zostaną wprowadzone z dnia na dzień.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl