wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

13°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 01:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Rozpoczynamy XI edycję programu Mozart!
program Mozart mat. prasowe
program Mozart

17 marca rusza nabór do kolejnej edycji programu Mozart. Do udziału w programie zapraszamy partnerstwa naukowo-biznesowe, które mają pomysł na wspólny projekt. Nabór wniosków potrwa do 15 czerwca.

Reklama

Co łączy ze sobą chleb z młótem, nowatorskie maści i plastry na trudno gojące się rany ze zdalnie sterowanym robotem budowlanym? To przykłady innowacyjnych produktów które powstały w wyniku projektów realizowanych w ramach programu Mozart!

Ten miejski Program, który został zainicjowany przez Prezydenta Wrocławia, jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Akademickie nieprzerwanie od 10 lat i przez cały ten okres cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców i naukowców. Co roku chęć wzięcia udziału w Programie deklarują naukowcy z większości wrocławskich uczelni. Po  wnikliwej analizie wniosków komisja konkursowa wybiera maksymalnie 30 najlepszych projektów,  które przez 12 miesięcy są realizowane w formule zaproponowanej przez Miasto. Od początku trwania programu dofinansowanie otrzymało niemalże 300 partnerstw, a ich współpraca zaowocowała powstaniem wielu nowych produktów i usług.

Jak to działa?

Firma, bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem naukowca, ma możliwość skorzystania z jego potencjału intelektualnego i wykorzystania jego specjalistycznej wiedzy na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

Naukowiec natomiast zyskuje możliwość pracy w środowisku biznesowym i wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Dodatkowo elastyczna formuła programu pozwala naukowcowi na łączenie pracy na rzecz przedsiębiorstwa z dotychczasową pracą na uczelni co daje możliwość przeniesienia nowo zdobytych doświadczeń podczas pracy w środowisku biznesowym do praktyki dydaktycznej. Organizowane są staże i praktyki studenckie, powstają programy nauczania, dostosowane do realnych i aktualnych potrzeb rynku pracy. Skutkiem jest lepsze przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu studiów.

W wyniku współpracy partnerstw, powstają nowe innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi. W konsekwencji zwiększają się obroty i dochody firm, co owocuje rozwojem lokalnych przedsiębiorstw, a także powstawaniem nowych miejsc pracy.

Kto może wziąć udział w programie Mozart?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą na terenie Wrocławia działalność gospodarczą i zatrudniają we Wrocławiu co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę, umowy B2B lub umowy zlecenia w partnerstwie z naukowcami, którzy mają co najmniej stopień doktora i są zatrudnieni na uczelniach jako nauczyciele akademiccy (w charakterze pracownika badawczego, badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego) czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych w na stanowisku pracownika naukowego.

Zmiany w zasadach programu.

„Warto zwrócić uwagę, że w tym roku wprowadziliśmy do regulaminu nowe zapisy dotyczące warunków przystąpienia do programu - mówi Anna Gil - koordynator programu Mozart.- Zmiany dotyczą w pierwszej kolejności poszerzenia grona naukowców będących adresatami programu. Od tej pory do aplikowania zapraszamy wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych na uczelniach. W ten sposób również pracownicy dydaktyczni współpracujący z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy zajmujący się nauką mają szansę na pozyskanie dofinansowania na realizację projektów we współpracy z partnerem biznesowym.

Druga zmiana dotyczy przedsiębiorców i kryterium zatrudniania na terenie Wrocławia pracowników. Jak dotąd o udział w programie mogły ubiegać się jedynie firmy zatrudniające we Wrocławiu co najmniej dwie osoby - na podstawie umowy o pracę. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poszerzyliśmy nieco tę formułę poprzez akceptację również takich trybów jak współpraca na podstawie umowy zlecenia czy B2B. Natomiast wymogi dotyczące liczby pracowników – co najmniej dwóch i miejsce pracy  - Wrocław – pozostają te same.

Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzonym modyfikacjom poszerzającym dotychczasową formułę programu, jeszcze większa liczba akademików i przedstawicieli świata biznesu zainteresuje się naszą ofertą. Serdecznie zachęcamy do wysyłania wniosków!”

W RAMACH XI EDYCJI PROGRAMU:

 • dofinansowanie z budżetu Miasta otrzyma maksymalnie 30 partnerstw– realizowane przez nie projekty będą trwać 12 miesięcy, a miesięczny wymiar czasu pracy w ramach każdego z nich wyniesie średnio 32 godziny
 • wsparcie finansowe Miasta wyniesie 3 200 zł brutto dla naukowca za 32 godziny pracy (jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw)
 • dofinansowane otrzymają partnerstwa, których współpraca dąży do rozwoju rynku pracy, przede wszystkim poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i usług (dodatkową korzyścią ze współpracy będzie możliwość przedstawienia przez naukowca oddziaływania efektów projektu na macierzyste środowisko pracy, jak również możliwość dalszej współpracy w ramach programów badawczych o szerszym kontekście)
 • komisja konkursowa zbada m.in., czy realizacja określonego we wniosku celu projektu jest prawdopodobna w świetle przekazanych przez partnerstwo informacji; oceni, czy program partnerstwa wykorzystuje doświadczenie naukowca i dorobek firmy; przyjrzy się zagadnieniom i zaplanowanym zadaniom, przebiegowi projektu oraz rezultatom końcowym, których odbiorcą jest firma, jak również korzyściom dla środowiska macierzystego naukowca oraz dla wrocławskiego rynku pracy; poza treścią projektu ocenie zostaną poddane potencjał przedsiębiorstwa oraz dorobek i doświadczenie naukowca, tj. m.in. przebieg jego pracy akademickiej, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, udział w projektach lub grantach badawczych, w ramach oceny uwzględnione zostaną informacje na temat jego wyróżnień i nagród, publikacji czy dokonań artystycznych, patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe.

 

TERMIN ZGŁASZANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 15 czerwca 2022 r.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • ogłoszenie konkursu: 17.03.2022 r.
 • termin składania dokumentów: do 15.06.2022 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu i przekazanie wyników: do 7.09.2022 r.
 • podpisanie trójstronnych umów:  do 30.09.2022 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: październik 2022r.

(w przypadku zmian w harmonogramie informacja na temat zaktualizowanych terminów zostanie opublikowana na stronie wca.wroc.pl)

DOKUMENTY KONKURSOWE

 • regulamin konkursu
 • Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia, na podstawie której realizowany jest program
 • dokumenty do wypełnienia przez partnerstwo:
 1. wniosek o dofinansowanie – link (do wypełnienia online); treść wniosku dostępna w pliku pdf
 2. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
 4. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
 5. (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie 
 6. dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy– aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 7. (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni jako nauczyciela akademickiego (wraz ze wskazaniem charakteru zatrudnienia tj. grupę pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych lub dydaktycznych) albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)Dokumenty z pkt. od 2 do 5 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl