wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 03:15

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Seminarium: Sztuczna inteligencja dla rozwoju miast i obszarów metropolitalnych
Seminarium: Sztuczna inteligencja dla rozwoju miast i obszarów metropolitalnych

Serdecznie zapraszamy na trzecie seminarium poruszające tematykę rozwoju sztucznej inteligencji, organizowane przez Miasto Wrocław.

Reklama

Wersja PL:

English version:

Chat:

Wydarzenie odbędzie się online, 17 lutego (środa) o godz. 10:00. Aby w nim uczestniczyć, należy się zarejestrować poprzez formularz rejestracyjny.

Agenda seminarium w języku polskim dostępna jest w pliku PDF: Agenda seminarium PDF.

Nowe technologie na naszych oczach zmieniają sposób zarządzania miastami: pozwalają na pozyskiwanie i analizowanie olbrzymich ilości danych, pomagają w podejmowaniu decyzji, ograniczają koszty operacyjne. Kryzys wywołany pandemią COVID-19 znacznie przyśpieszył zastosowanie narzędzi informatycznych do bezpiecznej, bezkontaktowej obsługi klienta (np. chatboty), czy też do prowadzenia zdalnego nauczania.

Wrocław korzysta już z sukcesem z wielu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), ale też chętnie się uczy i współpracuje w tym obszarze z innymi metropoliami w kraju i Europie. Trzecie seminarium rozpoczniemy rozmową o szansach i wyzwaniach identyfikowanych w obszarze AI przez Unię Europejską (Juha Heikkilä, Komisja Europejska) oraz polski rząd (Robert Kroplewski, pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego). Wątkiem przewodnim spotkania będzie miejski, społeczny wymiar technologii, rozwiązania AI stosowane przez Monachium i Wrocław oraz oferta biznesu dla miast w tym zakresie.

Wrocławski magistrat od lat stawia sobie za cel tworzenie warunków dla gospodarki opartej na wiedzy. Korzystają z tego małe firmy, start-upy, ale też duże koncerny. – mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. - Moim marzeniem jest, by Wrocław stał się prawdziwie inteligentnym miastem; miastem, które nie tylko będzie zaspokajało wszystkie potrzeby swoich mieszkańców, ale dzięki wdrożeniom AI będzie umiało je przewidywać i uprzedzać- konkluduje wiceprezydent.

Wśród zaproszonych gości znajdują się specjaliści w dziedzinie AI: m.in. Robert Kroplewski – pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego, prof. Włodzisław Duch (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), prof. Przemysław Kazienko (Politechnika Wrocławska), Jan Schoenig (Siemens Advanta Solutions), Michał Targiel (PwC), Kacper Budnik (BZB UAS) czy Maciej Sekula (Karson Technology). Organizatorami wydarzenia są: Miasto Wrocław oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerem wydarzenia jest PwC.

Wydarzenie stanowi część cyklu seminariów poświęconych rozwojowi sztucznej inteligencji, organizowanych przez Miasto Wrocław.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, seminarium odbędzie się online za pośrednictwem platformy streamingowej, do której link można otrzymać, rejestrując się na stronie poprzez formularz rejestracyjny.

Streaming rozpocznie się 17 lutego (środa) o godz. 10:00.

Seminarium odbędzie się w języku polskim i angielskim.

Seminar: Artificial intelligence for the development of cities and metropolitan areas

We cordially invite you to the third seminar on the development of artificial intelligence, organized by the City of Wroclaw. The event will take place online on February 17, (Wednesday) at 10 a.m. To participate please register via registration form. The seminar agenda is available here.

New technologies change the way cities are managed right before our eyes. They allow for the acquisition and analysis of huge amounts of data, support decision making processes and reduce operating costs. The crisis caused by the COVID-19 pandemic will significantly accelerate the use of IT tools for secure, remote customer service (e.g. chatbots) or for remote learning.

Wroclaw is already successfully applying many solutions based on artificial intelligence, but is also eager to learn and collaborate in this area with other metropolises in the country and elsewhere in Europe. The third seminar will start with a conversation on opportunities and challenges identified in the AI ​​area by the European Union (Juha Heikkilä, European Commission) and the Polish government (Robert Kroplewski, the plenipotentiary of the Minister of Digital Affairs for information society). The leading topic of the meeting will be the urban - social dimension of technology, AI solutions applied by Munich and Wroclaw and the business offer for cities in this area.

For many years one of the main aims of the municipality of Wroclaw has been the creation of conditions for a knowledge-based economy. Small businesses start-ups, but also large corporations benefit as a result of this strategy - says Jakub Mazur deputy mayor of Wroclaw - I dream of Wroclaw as truly intelligent city, a city that will not only satisfy all the needs of its residents but thanks to AI implementation will also be able anticipate them - concludes the vice-president.

List of invited participants includes specialists in the field of AI, inter alia, Robert Kroplewski the plenipotentiary of the Minister of Digitization for information society, prof. Wlodzislaw Duch (Nicolaus Copernicus University), prof. Przemyslaw Kazienko (Wroclaw University of Technology), Jan Schoenig (Siemens Advanta Solutions), Michal Targiel (PwC), Kacper Budnik (BZB UAS), and Maciej Sekula (Karson Technology). The event is organized by the City of Wroclaw and Wroclaw Agglomeration Development Agency. The event's partner is PwC.

The event forms part of a series of seminars devoted to the development of artificial intelligence organised by the City of Wroclaw.

Due to the epidemiological situation, the seminar will be held online via the streaming platform, the link to which will be provided upon registering via registration form.

Streaming will start on February 17 (Wednesday) at 10 a.m.

The seminar will be held in Polish and English.

Please find attached the Agenda in PDF Polish, PDF English.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl