wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

13°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 03:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Ruszyła V edycja programu

Ruszyła V edycja programu

To już V edycja programu MOZART. Shutterstock
To już V edycja programu MOZART.

Miasto, po raz kolejny, wychodzi ze swoją ofertą do aktywnych naukowców i przedsiębiorców, którzy jako partnerstwa naukowo-biznesowe mogą składać wnioski.

Reklama

RUSZA V EDYCJA PROGRAMU MOZART

Miasto, po raz kolejny, wychodzi ze swoją ofertą do aktywnych naukowców i przedsiębiorców, którzy jako partnerstwa naukowo-biznesowe mogą składać wnioski o wsparcie finansowe dla swoich projektów. Partnerstwa, których propozycje zostaną ocenione przez Miasto najwyżej, otrzymają z budżetu miejskiego dofinansowanie.

Program stanowi wsparcie finansowe dla partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12) i będzie realizowany do 2018 r.

Dotąd, w ramach Programu, sfinansowanych zostało już 107 projektów realizowanych przez partnerstwa naukowo-biznesowe. Łączna kwota dofinansowania partnerstw przekroczyła 4 mln zł. Były to projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, które jednocześnie miały pozytywny wpływ na praktykę dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.

Na współpracy naukowców z przedsiębiorcami zyskali przede wszystkim wrocławianie, ponieważ powstało dotąd kilkadziesiąt nowych miejsc pracy, a ciągły rozwój przedsiębiorstw będzie prowadził do zapotrzebowania na kolejnych pracowników.

Podstawowe informacje o V edycji programu MOZART

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPRASZAMY PARTNERSTWA:

 • firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o  pracę

oraz

 • naukowców ze stopniem co najmniej doktora, zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego.

 W RAMACH V EDYCJI PROGRAMU:

 • Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;
 • projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy (z opcją wydłużenia czasu trwania projektu partnerstwa);
 • zgodnie z zapisami programu kwota dofinansowania  ze strony budżetu Miasta (wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 brutto/mies. - dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną firmom;
 • dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie przede wszystkich nowych produktów i usług;
 • wartością dodaną składanych aplikacji będzie zaprezentowanie wpływu rezultatów projektu na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwości kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.

TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W V EDYCJI PROGRAMU: 15.06.2016 r .

Lista dokumentów konkursowych (do wypełnienia online lub załączenia w formie elektronicznej -- skan):

(Uwaga. Aplikacja umożliwiająca przesłanie wniosku online o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie uruchomiona 1.05.2016 r. Na ten moment zostaje  udostępniony formularz (pdf) zawierający wszystkie pytania z wniosku. W związku z tym prosimy o nienadsyłanie do 30.04.2016 r. wniosków o dofinansowanie.)

 1. Wniosek o dofinansowanie (do wypełnienia online)
 2. Oświadczenie firmy o spełnianiu warunków określonych w uchwale (do załączenia w formie elektronicznej -- skan) – zał. nr 1 do wniosku;
 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do załączenia w formie elektronicznej -- skan) – zał. nr 2 do wniosku;
 4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej -- skan) – zał. nr 3 do wniosku;
 5. Upoważnienie (do załączenia w formie elektronicznej -- skan) – zał. nr 4 do wniosku;
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego/w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia skan).

Prosimy o wypełnienie dokumentów od 2 do 5 na formularzach przygotowanych przez Organizatora (zeskanowane pliki należy załączyć do wniosku).

WSPARCIE PROCESU TWORZENIA PARTNERSTW:

Program nie wspiera procesu tworzenia partnerstw poprzez kojarzenie naukowców z firmami. Jednak w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy naukowcami a firmami na stronie www.wca.wroc.pl została przygotowana przestrzeń dla przedstawienia ich ofert.

Naukowców i firmy zainteresowane umieszczeniem swoich ofert na stronie prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy dla przedsiębiorstw/naukowców na adres [email protected].

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:                                                             

 • od 1.05.2016 r. do 15.06.2016 r. – rejestracja internetowa kandydatów;
 • do 7.09.2016 r. – przeprowadzenie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz opublikowanie wyników konkursu;
 • do 30.09.2016 r. – podpisanie trójstronnych umów stażu;
 • od 1.10.2016 r. – rozpoczęcie realizacji projektów partnerstw.

Aby przybliżyć Państwu ideę Programu oraz zasady konkursu  zorganizowane zostaną spotkania informacyjne, o których poinformujemy w najbliższym czasie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej www.wca.wroc.pl.

KONTAKT:

Anna Gil – koordynator programu[email protected]tel. 71 770 20 05Anna Banaś – opiekun partnerstwanna.banaś@um.wroc.pltel. 71 798 13 13

Kamila Bielawska – opiekun partnerstw[email protected]tel. 71 798 13 14

Wioletta Zapotoczna– opiekun partnerstw[email protected]tel. 71 798 13 16

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl