wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 05:25

wroclaw.pl strona główna

Reklama

 1. wroclaw.pl
 2. Akademicki Wrocław
 3. Aktualności
 4. Rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Obecnie trwa rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35. roku życia. materiały organizatora
Obecnie trwa rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35. roku życia.

Przypominamy, że trwa się rekrutacja do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat.

Reklama

JAK APLIKOWAĆ DO AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW?

Wszystkich zainteresowanych kandydowaniem do Akademii Młodych Uczonych i Artystów prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

i przesłanie go na adres [email protected]. Jednocześnie prosimy o dostarczenie lub przesłanie oryginału formularza do siedziby Wrocławskiego Centrum Akademickiego (Rynek 13, II p., 50-101 Wrocław). Termin zgłoszeń upływa 30 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do WCA).

Kontakt:Katarzyna Hubickatel. 71 798 13 16

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Młodych Uczonych i Artystów można znaleźć również na stronie www.akademia.wroc.pl.

CZYM JEST AKADEMIA MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW?

 • Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi;
 • Jest to inicjatywa, którą wyróżnia interdyscyplinarny, międzyuczelniany i elitarny charakter, ideą zaś jest jedność wiedzy;
 • Działalność Akademii ma wyzwolić potencjał, śmiałość i nieszablonowość młodych umysłów oraz stać się stymulatorem procesu rozwoju tzw. „trójkąta wiedzy". Pomoże kształtować wizerunek Wrocławia jako ambitnego ośrodka akademickiego i naukowego przyjaznego ludziom młodym;
 • Zaproszenie do członkostwa wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia naukowców wystosowane przez znamienite postaci polskiej nauki jest jednocześnie zachętą dla najlepszych absolwentów, doktorantów, artystów i badaczy, by związać swą przyszłość z Wrocławiem oraz tutejszymi uczelniami i instytutami badawczymi.

DZIAŁANIA AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

Akademia Młodych Uczonych i Artystów odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, organizuje otwarte wykłady z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach popularyzujących naukę i sztukę, np.:

 • cykl warsztatów; publikacja „Złożoność i Prostota";
 • konferencja i publikacja „Nadmiar i Brak";
 • projekt badawczo-edukacyjny „Gucio", dotyczący różnorodności genetycznej populacji pszczół;
 • projekt „Matma nie gryzie", który miał na celu pokazanie zastosowania matematyki we wszystkich dziedzinach wiedzy i działalności człowieka;
 • projekt „Język maszyn", którego celem jest wykształcenie umiejętności logicznego myślenia u uczniów szkół podstawowych i gimnazjów;
 • projekt warsztatów logiczno-krytycznych zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli wrocławskich szkół pt. „Porządne myślenie";
 • międzynarodowa konferencja psychiatryczna pt. „Moneta o wielu stronach - różne perspektywy chorób psychicznych";
 • projekt „Filomates” upowszechniający wiedzę o związkach filozofii i matematyki oraz projekt badawczo-edukacyjny „SMS – Saturacja Medialna Sportu”).

Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze (np. psychiatria i informatyka, sztuki plastyczne i informatyka, filozofia i matematyka) i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

Członkowie Akademii mogą nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, które mogą fundować nagrody lub finansować część badań. Miasto udziela zaś wsparcia w poszukiwaniu sponsorów projektów naukowych oraz w realizacji projektów popularyzujących naukę. W przypadku starań o zewnętrzne dofinansowanie badań lub przyznanie grantów Kapituła Akademii Młodych Uczonych i Artystów udziela członkom rekomendacji.

KAPITUŁA AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

Wyboru pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych i Artystów dokonała Honorowa Kapituła. W ten sposób zapewniono Akademii elitarny charakter, najwyższy poziom i niezależność. Jest to starannie wyselekcjonowane grono cenionych postaci ze świata nauki. Zasiadają w niej:

 • Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
 • Marek Bojarski Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia
 • Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • Tadeusz Luty Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • Maciej Żylicz Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Kapituła przyjmuje od członków Akademii sprawozdanie z działalności.

Infografika

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl