wroclaw.pl strona główna Akademicki Wrocław – studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

4°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 21:00

wroclaw.pl strona główna

Reklama

  1. wroclaw.pl
  2. Akademicki Wrocław
  3. Aktualności
  4. Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów
Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych i Artystów

Akademia Młodych Uczonych i Artystów przyjęła do swojego grona cztery nowe osoby. – O wyborze zadecydowała dojrzałość naukowa kandydatów, umiejętność wychodzenia poza schematy swojej specjalności naukowej czy artystycznej, świadomość misji realizowanej przez Akademię a także gotowość do podejmowania interdyscyplinarnych projektów badawczych i popularyzatorskich – komentuje dr Filip Duszyński, przewodniczący prezydium AMUiA.

Reklama

Akademia Młodych Uczonych i Artystów jest miejscem interdyscyplinarnej, swobodnej i żywej wymiany intelektualnej dla młodych naukowców i artystów, związanych z dolnośląskimi uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi. Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

AMUiA odbywa cykliczne spotkania seminaryjne, prowadzi działalność wydawniczą, organizuje otwarte wykłady i konferencje z różnych dziedzin nauki oraz inicjuje i uczestniczy w innowacyjnych projektach, popularyzujących naukę i sztukę. Członkowie Akademii tworzą prawdziwie interdyscyplinarne grupy badawcze i prowadzą w swoim gronie projekty naukowe. Obecna na każdym spotkaniu Akademii wielość perspektyw poznawczych, jest ucieleśnieniem źródłowych dla nauki idei: jedności wiedzy oraz jedności poznania.

mgr Alicja Patanowska, dr Urszula Komarnicka i dr Filip Duszyński –  prezydium Akademii Młodych Uczonych i Artystów

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasze grono powiększyło się o kolejne cztery osoby. Dwie z nich to znakomici przedstawiciele świata sztuki, a kolejne dwie reprezentują nauki prawnicze i medycynę – komentuje dr Filip Duszyński. - Jako komisja rekrutacyjna mieliśmy twardy orzech do zgryzienia, bo wszystkie osoby aplikujące do Akademii posiadają bardzo dobry dorobek naukowy lub artystyczny, a ich działalność w zakresie popularyzacji wiedzy i podejmowania rozmaitych działań społecznych i edukacyjnych w wielu przypadkach okazywała się imponująca. W imieniu Prezydium AMUiA Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować nowym Akademikom, wyrażając nadzieję na owocną współpracę i realizację wielu wspaniałych inicjatyw!

NOWI CZŁONKOWIE AKADEMII MŁODYCH UCZONYCH I ARTYSTÓW

dr.n.med. Jowita Halupczok-Żyła ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2014 roku rozpoczęła studia doktoranckie oraz specjalizację z endokrynologii w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami. Od 2018 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. W styczniu 2020 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena układu osteoprotegeryna/ligand receptora aktywującego czynnik jądrowy kappa B i stężenia sklerostyny oraz ich związku z zagrożeniem wystąpienia złamań u pacjentów z akromegalią”, co zapoczątkowało szereg badań nad patomechanizmem zaburzeń ze strony układu kostnego w schorzeniach endokrynologicznych.

 

Aldona Bartnik specjalizuje się w wykonawstwie historycznym muzyki dawnej, jest również inicjatorką oraz organizatorką wydarzeń artystycznych w kraju i za granicą.  W 2016 roku otrzymała dyplom studiów magisterskich na wydziale Muzyki Dawnej w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Ukończyła również studia licencjackie na dwóch wydziałach - Instrumentalnym i Wokalnym w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Fascynuje się poszukiwaniem i opracowywaniem na współczesny zapis manuskryptów nutowych znajdujących się m.in. w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jako prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych "Mosty Kultury" angażuje się w tworzenie kulturalnej mapy Wrocławia.

fot. Łukasz Rajchert

dr Nina Baranowska, LL.M (Ottawa) pracuje jako adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, uzyskując stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne. Swoje aktualne zainteresowania badawcze skupia wokół problemów prawnych wynikających z rozwoju nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji. Jej badania służą przede wszystkim ustaleniu sposobu oraz zakresu uregulowania odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez działanie nowych technologii, tak aby z jednej strony regulacje te chroniły użytkowników, a z drugiej nie hamowały dalszego postępu technologicznego.  

dr Adam Porębski  Kompozytor, w 2014 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, wykształcenie uzupełniał m.in. na kursach w Apeldoorn (Holandia), Rēzekne (Łotwa), Krakowie i Radziejowicach . W 2016 roku otrzymał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, a od września 2020 roku pełni funkcję prodziekana na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na macierzystej uczelni. Jego dorobek twórczy zawiera ponad 70 kompozycji, wykonywanych w wielu krajach Europy, USA i w Australii oraz obejmuje różnorodne gatunki i formy muzyki instrumentalnej, wokalnej, elektroakustycznej i elektronicznej. W pracy kompozytorskiej podejmuje się działań interdyscyplinarnych, poszukując związków muzyki z nowymi technologiami, medycyną, marketingiem, biznesem, architekturą czy psychologią.

Więcej informacji o działaniach członków Akademii znaleźć można na STRONIE i FB

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama

Powrót na portal wroclaw.pl