wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 18°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr Tomasz Strzała - ZOO Wrocław: Opracowanie i wdrożenie pilotażowego modelu ochrony gatunkowej ex-situ z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi biologii molekularnej

Kamil Eckhardt,

ZOO Wrocław to najstarszy i najbardziej znany ogród zoologiczny w Polsce, w którym mieszka około 12 000 zwierząt reprezentujących ponad 1 100 gatunków. To największa atrakcja turystyczna w kraju i jeden z pięciu najlepszych zoo w Europie.

Reklama

Dr nauk biologicznych Tomasz Strzała

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Wrocławski ogród angażuje się w ratowanie zagrożonych gatunków w środowisku naturalnym. Wspiera programy ochroniarskie, wysyła pracowników na akcje ratunkowe i prowadzi działania edukacyjne. Jest akredytowanym członkiem Światowego i Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych, współpracuje też z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody.

O projekcie

Ochrona zwierząt ex-situ ma na celu utrzymanie populacji hodowlanej w jak najlepszej kondycji do czasu, aż możliwe będzie wysiedlenie osobników z hodowli do środowiska naturalnego. Z punktu widzenia skutecznej hodowli oraz przyszłej udanej reintrodukcji, kluczowym procesem jest dobór osobników założycielskich. Dziś, dzięki nowoczesnym narzędziom jakie daje nam biologia molekularna, jesteśmy w stanie określić poziom zmienności populacji dzikich i na bazie uzyskanych informacji tak wybrać osobniki do hodowli aby reprezentowały jak najszersze spektrum tej zmienności.

Celem projektu jest przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu założenia i utrzymania hodowli ex-situ (poza miejscem naturalnego występowania) na modelu zagrożonego wyginięciem gatunku skamielinowca laotańskiego (Laonastes aenigmamus). W trakcie realizacji projektu, zostaną zebrane i opracowane dane genetyczne niezbędne do prawidłowego założenia hodowli, a następnie przy ich pomocy przygotowany zostanie schemat kojarzeń osobniczych, pod kątem utrzymania jak największego poziomu bioróżnorodności populacji hodowlanej.

Realizacja projektu z jednej strony uatrakcyjni ofertę jaką ZOO kieruje do odwiedzających a z drugiej przyczyni się do uratowania niezwykle cennego, niedawno opisanego gatunku. Ponadto wspólne badania i publikacja ich wyników pomoże wzmocnić pozycję Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu a zdobyte w projekcie przez naukowca doświadczenia wzbogacą ofertę dydaktyczną UPWr.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Wspólny projekt jest wynikiem wcześniejszej współpracy naukowca z przedsiębiorstwem oraz zainteresowań badawczych naukowca, które mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwo.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl