wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr n. med. Jerzy Wiśniewski - Lab4Tox Sp. z o.o.: Rozszerzenie portfela usług oferowanych przez Lab4Tox o analizy sterydów anabolicznych oraz wybranych preparatów peptydów stosowanych w dopingu sportowym

Lab4Tox Sp. z o.o. firma prowadzi działalność usługową w zakresie analityki chemicznej, kryminalistyki i toksykologii sądowej.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dr n. med. Jerzy Wiśniewski

Uniwersytet Medyczny

 

Cel projektu

Celem Projektu jest poszerzenie portfela usług oferowanych przez Lab4Tox o unikatowe w skali kraju analizy sterydów anabolicznych oraz wybranych preparatów peptydowych stosowanych w dopingu sportowym.

Projekt zakłada opracowanie zwalidowanych metod pomiarowych dla grupy wybranych sterydów anabolicznych oraz preparatów peptydowych w oparciu o technikę spektrometrii mas sprzęgniętą z chromatografią cieczową (LC-MS/MS). Metody te mają być wykorzystywane rutynowo do analiz badanych substancji zarówno w płynach biologicznych jak również dostępnych komercyjnie preparatach. 

Sterydy anaboliczne, a ostatnio także syntetyczne preparaty peptydowe są substancjami stosowanymi na dużą skalę przez osoby chcące w krótszym czasie zwiększyć przyrost tkanki mięśniowej i osiągnąć poprawę swojej kondycji fizycznej. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma jeszcze firm, który mogłoby świadczyć podobne usługi w zakresie analiz środków dopingujących. Wiele osób prywatnych, a także kluby sportowe wyrażają zainteresowanie badaniami substancji dopingujących. Chcą oni poznać np. skład preparatów, które pojawiają się na rynku, a w przypadku niektórych sportowców, którzy przyjmują tego typu preparaty, ważne jest oznaczenie poziom środków dopingujących, które mogą znajdować się w ich płynach ustrojowych, np. przed zawodami sportowymi („prywatna kontrola antydopingowa”).

Zakłada się, że realizacja Projektu umożliwi wprowadzenie programu stażów i praktyk dla studentów i absolwentów wrocławskich uczelni w firmie L4T. Pozwoli to na podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia w obszarze analityki chemicznej z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Przewiduje się również znaczny wzrost liczby zleceń realizowanych przez Przedsiębiorcę, co pozwoli na zdobycie środków na rozwój - szczególnie zakup aparatury badawczej oraz poszerzenie zespołu pracującego w firmie L4T.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Przez kilkanaście lat swojej kariery zawodowej zajmuję się, oprócz prowadzenia badań naukowych w zakresie biochemii, także tematem komercjalizacji wiedzy. To właśnie chęć zrobienia czegoś nowego, co będzie miało charakter aplikacyjny, skłoniło mnie do nawiązania wspołpracy z firmą L4T.

Współpraca Pana dr Jerzego Wiśniewskiego z naszą firmą została nawiązana dużo wcześniej niż rozpoczęcie współpracy w ramach programu MOZART. Na podstawie realizowanych wcześniej zadań oraz współpracy Pana dr Jerzego Wiśniewskiego z WPT S.A. w ramach programu MOZART w latach wcześniejszych pozwoliła nam wysoko ocenić kwalifikacje Pana dr Jerzego Wiśniewskiego jako analityka oraz potencjalnego partnera do realizacji obecnie prowadzonego projektu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl