wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr Maciej Kasperski - JUCHA BETON: Opracowanie nowych mieszanek betonu z użyciem materiałów niestandardowych oraz zaprojektowanie nowej grupy produktów na bazie uzyskanych wersji betonu

Projekt będzie się składał z dwóch części: technologicznej oraz projektowej.

Reklama

dr Maciej Kasperski

Akademia Sztuk Pięknych

JUCHA BETON Sp. z o.o. Sp. K.

O projekcie

Pierwszy etap zakłada poszukiwanie nowych, uszlachetnionych mieszanek betonu z materiałami dotąd nie stosowanymi w produkcji betonu takimi jak odpady i masy ceramiczne, stłuczka szklana, dodatki opiłków metali i inne. Jednym z głównych działań będą próby z wypalaniem betonu w piecach ceramicznych wraz z dodatkiem mas plastycznych, lejnych oraz szkliw. Ta część badań byłaby realizowana w pracowniach i laboratoriach Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum Innowacyjności wrocławskiej ASP. Pozostałe prace badawcze, konsultacje i analizy w zakładzie firmy JUCHA BETON.

Celem tego działania jest opracowanie receptur mieszanek betonu z w/w materiałami, które będą wykorzystywane na polu zarezerwowanym jak dotąd dla innych tworzyw, wśród elementów wystroju wnętrz, małej architektury, a także przedmiotów dizajnerskich.

W drugim etapie projektu zakłada się zaprojektowanie i wdrożenie nowej grupy produktów z zakresu dizajnu i małej architektury między innymi kafli, okladzin ściennych oraz innych przedmiotów użytkowych, które w dużej mierze będą podyktowane efektami uzyskanymi w pierwszym etapie projektu.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl