wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 14°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr Katarzyna Miszczak - Nexus Nowe Technologie SA: Przystanek kreatywności NEMO - innowacja społeczna dla gmin.

Przedmiotem stażu jest zaprojektowanie modelu systemu umożliwiającego skuteczną implementację usługi multifunkcyjnego obiektu (Przystanku kreatywności NEMO) dedykowanego młodzieży, jako innowacyjnej społecznie usługi na zasadach klasteringu w dolnośląskich gminach.

Reklama

dr Katarzyna Miszczak

Uniwersytet Ekonomiczny

Nexus Nowe Technologie SA

O projekcie

Przystanek NEMO to innowacyjny na skalę Polski program, w założeniu pozwalający zagospodarować talent i energię dzieci i młodzieży w obszarze sportu, kultury, rekreacji oraz ich zainteresowań. Ponadto obiekt ma szansę być wykorzystywany do wielu celów i przez szerokie spektrum użytkowników, dzięki czemu beneficjentami mogą być mieszkańcy całej lokalnej społeczności. Lokacje Przystanków NEMO powinny z założenia obejmować obszary problemowe dużych miast (w tym dzielnic peryferyjnych) oraz miejscowości z utrudnionym dostępem do tego typu obiektów.

Efektem opracowania i wdrożenia rzeczonego modelu będzie udoskonalenie działań komunikacyjnych dotyczących oferowanego przez firmę produktu. Uatrakcyjnienie oferty i zwiększenie sprzedaży powinno nastąpić przez zaimplementowanie w produkcie (dzięki stworzeniu klastra współpracujących z Nexus Nowe Technologie S.A. podmiotów) takich elementów jak: aplikacje ICT z elementami geotargetowania, aktywizacja nowych grup klientów oraz adaptacja na zasadach benchmarkingu dobrych praktyk biznesowych. Przeprowadzone przez stażystę badania powinny przyczynić się w długim okresie do zwiększenia świadomości istnienia innowacyjnego produktu na rynku, co w efekcie spowoduje intensyfikację działalności przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy we Wrocławiu (jako miasta-siedziby przedsiębiorstwa).

Kolejny oczekiwany rezultat projektu to zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz poszerzenie grona klientów, a także realizacja misji społecznej odpowiedzialności biznesu, polegająca na propagowaniu i rzeczywistym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju (m.in. postulaty: harmonii Przystanku kreatywności NEMO z pięknem lokalnego krajobrazu, budownictwa pasywnego, inteligentnych rozwiązań prosumenckich opartych na OZE, ograniczenia zanieczyszczeń i hałasu) oraz kształtowania kreatywności wśród najmłodszych.

Naukowiec zyska niepowtarzalną szansę wzbogacenia zdobytej dotychczas wiedzy o doświadczenie praktyczne, a następnie adaptację rezultatów stażu w swojej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej wykonywanej na uczelni.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl