wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 17°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dr inż. Witold Dyrka - Stermedia: HistDiag – oprogramowanie wspomagające diagnozowanie obrazowe online

Celem projektu jest opracowanie algorytmów oraz narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczną segmentację oraz wspomagających klasyfikację nowotworów mózgu na podstawie obrazów z badań histopatologicznych i rezonansu magnetycznego.

Reklama

 

dr inż.  Witold Dyrka

Politechnika Wrocławska

Stermedia Sp. z o.o.
firma informatyczna:
- aplikacje na zamówienie
- analizy obrazów
- data mining

O projekcie

Złośliwe nowotwory pierwotne mózgu i centralnego układu nerwowego w krajach rozwiniętych diagnozuje się u ok. 5 osób na 100 000 mieszkańców. Przypadków łagodnych nowotworów pierwotnych jest ok. 2 razy więcej. Wzrost zachorowań obserwuje się u dzieci, wśród których stanowią aż 20-25% wszystkich nowotworów oraz u osób starszych. Ponadto nowotwory mózgu są również jedną z głównych przyczyn zgonów w wieku do 39 lat.

Diagnostyka nowotworów mózgu opiera się na obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) oraz analizie próbek histopatologicznych. Precyzyjna klasyfikacja choroby, która determinuje wybór terapii, w wielu przypadkach nie jest łatwa, wymaga dużego doświadczenia i specjalizacji lekarza. Tymczasem, w związku z rosnącą ilością przeprowadzanych badań diagnostycznych, specjaliści opisujący próbki histopatologiczne mają często coraz mniej czasu na szczegółową analizę obrazu.

Co więcej bezpośredni dostęp do najlepszych ekspertów ograniczony jest często do pojedynczych ośrodków w skali kraju. Czasami problemem jest również, niestety, niedostateczna współpraca pomiędzy onkologiem, patomorfologiem oraz radiologiem (analizującym wyniki MRI).

Aplikacja, która będzie wynikiem realizacji programu partnerstwa ma za zadanie wspierać współpracujących specjalistów przy analizie zdjęć – w tym zdalnej – i pomóc w postawieniu właściwej diagnozy, a tym samym ma zmniejszyć ryzyko błędu.

We współpracy z firmą Stermedia prowadzona jest praca dyplomowa na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, a bezpośrednie doświadczenie w pracy w zespole informatycznym przekazywane jest podczas zajęć dydaktycznych studentom informatyki i inżynierii biomedycznej.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Medycyna jest dziedziną, w której technologie informatyczne bezpośrednio i całkiem dosłownie przekładają się na życie ludzi. Tym samym stanowi wspólną płaszczyznę do realizacji odpowiedzialności społecznej firmy informatycznej oraz specjalisty z zakresu inżynierii biomedycznej oraz bioinformatyki. Medycyna jest  zarazem ogromnym, intensywnie rozwijającym się rynkiem dla usług i produktów informatycznych o dużej wartości dodanej, co dobrze wpisuje się w strategię rozwoju firmy Stermedia.

Warunkiem sukcesu na tym polu jest pomysł na innowacyjne rozwiązanie wykraczające poza oferowane aktualnie na rynku technologie, który jednocześnie musi spełniać naukowe rygory weryfikacji. Do przygotowania takiego produktu potrzebne są kompetencje posiadane przez naukowca. Dodatkowo, finansowanie otrzymywane w ramach programu „Mozart” ułatwia podjęcie ryzyka biznesowego związanego z badawczym charakterem projektu.

Bezpośrednim impulsem do podjęcia tematu wspomagania diagnostyki nowotworów mózgu była historia kilkuletniego dziecka, które w wyniku błędnej diagnozy na podstawie wycinków histopatologicznych otrzymało niepotrzebnie agresywną chemioterapię. Po analizie zdjęć radiologicznych oraz wysłaniu próbek histopatologicznych do ośrodka referencyjnego diagnoza została zweryfikowana na korzyść małego pacjenta. Dysponując odpowiednim oprogramowaniem do analizy zdjęć radiologicznych i histopatologicznych możliwe byłoby zredukowanie niebezpieczeństwa podobnych pomyłek.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl