wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 21°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Tomasz Podżorny - Lasertex: Opracowanie metod pomiaru i kompensacji błędów osi obrotowych w maszynach sterowanych numerycznie

Celem realizowanego projektu jest opracowanie instrumentu pomiarowego, umożliwiającego pomiar, a następnie kompensację błędów pozycjonowania stołów obrotowych w maszynach obróbczych sterowanych numerycznie.

Reklama

dr inż. Tomasz Podżorny
Politechnika Wrocławska

Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o. o. Głównym obszarem działalności firmy jest konstruowanie oraz produkcja laserowych urządzeń pomiarowych.

O projekcie

W chwili obecnej firma Lasertex dysponuje własnymi rozwiązaniami, pozwalającymi na pomiar błędów pozycjonowania dla osi liniowych w maszynach obróbczych. Intensywny rozwój przemysłu maszynowego wymusza ciągłe zwiększanie dokładności obróbki oraz możliwość wykonania elementu z jednego zamocowania. W rezultacie coraz częstsze zastosowanie w maszynach obróbczych znajdują osie obrotowe, umożliwiające obrót obrabianego elementu o dokładnie zadany kąt. Podobnie jak w przypadku osi liniowych, dokładność pozycjonowania jest ściśle związana z jakością wykonanego detalu. W związku z czym, zachodzi potrzeba okresowego sprawdzania dokładności wszystkich osi maszyny. Odpowiedzią na powyższą potrzebę jest realizowany projekt. Jego nadrzędnym celem jest opracowanie instrumentu pomiarowego, który uzupełni ofertę firmy Lasertex o niezbędne rozwiązanie dla kompleksowego serwisowania nowoczesnych maszyn obróbczych sterowanych numerycznie.

Podczas realizacji projektu zostanie zaproponowana metoda umożliwiająca wykonanie pomiaru błędów pozycjonowania osi obrotowej. Na tej podstawie zostanie opracowany projekt zespołu mechanicznego oraz elektronicznego dla instrumentu pomiarowego. W ramach dalszych prac rozwojowych zostaną zaimplementowane algorytmy pomiarowo-kontrolne umożliwiające realizację procesu kalibracji osi obrotowej. Ostatnim etapem projektu będzie określenie dalszego kierunku rozwoju, opracowanego rozwiązania z naciskiem na zastosowanie rozwiązania w kompensacji wolumetrycznej.

W rezultacie przedsiębiorca wejdzie w posiadanie rozwiązania, umożliwiającego konkurencję na rynku zaawansowanych rozwiązań pomiarowych dla nowoczesnych maszyn obróbczych. Opracowane rozwiązanie może okazać się punktem wyjściowym do stworzenia kolejnych rozwiązań pomiarowych dla przemysłu maszynowego. Natomiast w przypadku naukowca, głównymi korzyściami płynącymi z współpracy, jest możliwość praktycznego stosowania wiedzy naukowej oraz czynny udział w całym procesie wdrożeniowym. Doświadczenia z współpracy powinny w przyszłości znaleźć zastosowanie zarówno w procesie dydaktycznym, jak i dalszej pracy naukowej, która powinna odpowiadać potrzebom lokalnego przemysłu. Niewątpliwe obustronne korzyści, zbieżność zainteresowań oraz wsparcie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, przyczyniły się do podjęcia współpracy przez obie strony.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl