wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Tomasz Kamiński - FASYS: Opracowanie metodyki oceny odporności konstrukcji mostowych w sytuacjach wyjątkowych

Zagadnienie odporności konstrukcyjnej pojawia się w aktualnych przepisach normowych określonych zestawem Eurokodów jako wymagane kryterium stawiane projektowanym obiektom. Jednocześnie pojęcie to nie ma ścisłej definicji określonej w przepisach.

Reklama

 

dr inż.  Tomasz Kamiński

Politechnika Wrocławska

 

FASYS Mosty Sp. z o.o.


Działalność firmy dotyczy prac projektowo-konsultingowych w branży inżynierii mostowej a zwłaszcza: projektowanie: obiektów mostowych, dróg, ulic, konstrukcji oporowych, organizacji ruchu, projektowanie technologiczne oraz montażowe, opracowywanie ekspertyz i ocen stanu technicznego konstrukcji, optymalizowanie rozwiązań projektowych, weryfikację rozwiązań projektowych pod względem zastosowanej technologii budowy  i montażu, konsultacje techniczne.

O projekcie

Odporność jest związana z występowaniem uszkodzeń konstrukcji, zarówno wywołanych naturalną długoterminową degradacją, jak również ekstremalnymi zdarzeniami nagłymi. Odporność konstrukcji na takie zdarzenia powinna być możliwa do zmierzenia, jak i do zaprojektowania. Prowadzone badania mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób określać odporność konstrukcji mostowych. W tym zakresie kluczowym elementem prac będzie zdefiniowanie jednoznacznej miary odporności, która w kolejnym kroku umożliwi projektowanie "odpornych" obiektów.

Zwiększanie odporności konstrukcji mostowych powinno być uzyskiwane względnie małym kosztem, m.in. poprzez odpowiednie ukształtowanie elementów konstrukcyjnych, co stanowi jeden z głównych celów projektu. Końcowym efektem prac powinno być opracowanie wzorcowego katalogu rozwiązań konstrukcyjnych wybranych rodzajów mostów stanowiącego bazę do projektowania nowych obiektów.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Realizacja celu postawionego przez Naukowca w ramach współpracy z przedsiębiorstwem, o profilu działalności ściśle związanym podejmowaną problematyką wydaje się być wyjątkowo korzystną sytuacją dla obu stron. Naukowiec na możliwość realizacji swoich  planów naukowych oraz wniesienia wkładu w realne prace Przedsiębiorcy. Jednocześnie firma FASYS, jako młode, lecz prężnie rozwijające się biuro projektowo-konsultingowe, może bezpośrednio skorzystać z wiedzy i sformalizowanego podejścia do realizacji zagadnień inżynierii mostowej udostępnianych przez Naukowca, w tym przypadku obejmujących zwłaszcza interpretację i wdrażania często zawiłych i niejednoznacznych wymagań przepisów normowych.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl