wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 24°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Tomasz Janiczek - DATII: Opracowanie urządzeń do termoterapii dotykowej

Projekt partnerstwa dotyczy udziału naukowca w procesie projektowania produktu na rynek oraz jego komercjalizacji. Produkt ma charakter fizycznego urządzenia.

Reklama
Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

dr inż. Tomasz Janiczek

Politechnika Wrocławska

Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o. o.
Wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek

O projekcie

Ze względu na przyjętą strategię zarządzania własnością intelektualną szczegóły produktu będą tutaj zamieszczone po wcześniejszym zgłoszeniu patentowym i oficjalnej premierze produktu.  Przedstawione informacje mają charakter poglądowy, zaś w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt na [email protected]

Projektowanie produktu opiera się o stosowaną w firmie DATII metodologię Customer Journey Map, zaś w procesie wprowadzania produktu na rynek stosuje się między innymi Business Model Canvas oraz analizę scenariuszy komercjalizacji. W trakcie trwania stażu firma planuje przygotowanie i wprowadzenie produktu o minimalnej funkcjonalności (minimum viable product) na rynek.

Celem partnerstwa jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorstwem, wsparcie prac badawczo-rozwojowych przez naukowca wiedzą ekspercką i techniczną oraz budowanie wizerunku produktu naukowego.

Dzięki współpracy planuje się dyfuzję praktycznej wiedzy przygotowaniu innowacyjnego produktu na rynek od przedsiębiorstwa typu start up do dydaktyki Uczelni Wyższej.

Co skłoniło naukowca i firmę do podjęcia współpracy?

Urządzenie, nad którym pracujemy ma pomagać ludziom. Zdecydowaliśmy się zaprosić naukowca do zespołu realizującego, bo wierzymy iż wspólnie możemy dokonać więcej.  Widzimy już efekty synergii w procesie planowania i przygotowania demonstratorów (proof of concepts). Dr Tomasz Janiczek dysponuje obok wiedzy technicznej wyczuciem biznesowym, co jest dla nas bardzo ważne, ponieważ działamy na styku nauki i biznesu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy ze wsparcia Urzędu Miasta Wrocławia, które umożliwiło taką współpracę dając odpowiednie narzędzie prawne i zachęty.

Nauka wykorzystana w praktyce przynosi wymierne korzyści społeczeństwu, dlatego interesujące jest dla mnie włączenie się w praktyczne projektowanie produktu. Pozyskana wiedza z pewnością posłuży mi do uatrakcyjnienia mojej oferty dydaktycznej.

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl