wroclaw.pl Akademicki Wrocław - studia i uczelnie wyższe we Wrocławiu Akademicki Wrocław logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 26°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

dr inż. Paweł Żyłka - KMB Grupa Sp. z o.o. Sp. Kapitałowa: Harvesting energii czyli energia elektryczna z otoczenia - bezbateryjne zasilanie dla rozproszonych sieci czujnikowych.

Celem projektu jest opracowanie układu umożliwiającego zasilanie wybranych układów czujnikowych, wykorzystywanych przez firmę Grupa KMB.

Reklama

dr inż. Paweł Żyłka

Politechnika Wrocławska

KMB Grupa Sp. z o.o. Sp. Kapitałowa

 

Cel projektu:

Harvesting energii to nowy trend w technice, polegający na pozyskiwaniu energii z źródeł alternatywnych i przetwarzaniu na energię elektryczną w celu zapewnienie pełnej samowystarczalności energetycznej elektronicznych układów i urządzeń czujnikowych bardzo małej mocy, działających w trybie dorywczym bez dostępu do klasycznego zasilania sieciowego, akumulatorowego lub bateryjnego. Poprzez alternatywne źródła energii rozumie się w tym przypadku źródła i postacie energii zlokalizowane i dostępne w otoczeniu i bezpośrednim sąsiedztwie zasilanych układów a formami przetwarzanej energii mogą być energia cieplna, kinetyczna (mechaniczna), świetlna lub chemiczna.

Harvesting energii zapewnia zatem lokalny dostęp do darmowej energii w praktycznie niewyczerpalnej ilości, choć zwykle o niewielkiej mocy. Taki autonomiczny sposób zasilania pozwala na całkowitą rezygnację z zasilania sieciowego lub bateryjnego a w połączeniu z krótkozasięgową, niskomocową łącznością bezprzewodową umożliwia całkowitą rezygnację z okablowania strukturalnego i zasilającego układów czujnikowych oraz znacznie zwiększa elastyczność rozwiązań, bezpieczeństwo obsługi oraz upraszcza logistykę i serwisowanie.

Autonomiczne czujniki z zasilaniem bezbateryjnym praktycznie nie wymagają szczególnych czynności instalacyjnych co jest bardzo cenne przy monitoringu obszarów i procesów w ciągłej, nie możliwej do przerwania, eksploatacji. Obszarem wykorzystania zasilania bezbateryjnego są zatem czujniki instalowane w miejscach odległych, trudnodostępnych, niebezpiecznych dla człowieka oraz gdzie nieopłacalne (lub niemożliwe) jest stosowanie klasycznego zasilania elektrycznego. Zasilanie bezbateryjne czujników to innowacyjna technologia proekologiczna - pozwala na ograniczenie zużycia energii elektrycznej (samodzielna jej generacja ze źródeł w odnawialnych), eliminuje stosowanie baterii i akumulatorów (kosztownych środowiskowo w produkcji i utylizacji) i ogranicza zużycie materiałów.

Zasilane w ten sposób układy oraz systemy, w których skład wchodzą muszą być jednak przewidziane i przystosowane do pracy dorywczej, często o nieprzewidywalnie długich okresach braku zasilania. Ponieważ wspomniane źródła dostarczają energii w postaci nie-elektrycznej a zatem do ich technicznego wykorzystania niezbędny jest układ przetwarzający energię do postaci elektrycznej - harvester energii. 

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl